Undvik snabb affär när du köper bostadsrätt

Kolla lägenhetens skick noga innan du skriver på ett avtal. Flera domstolsutslag visar att ett snabbt köp kan stå dig dyrt, vanligtvis handlar det om hundratusentals kronor för den som förlorar ett tvistemål om fel i bostaden. – Enbart kostnaden för att anlita en jurist kan uppgå till värdet på ett nytt badrum, säger Bostadsrätternas styrelserådgivare David Sjöqvist.

Konkurrensen om bostadsrätter till salu kan, framför allt i storstäderna, vara stenhård. En upptrissad budgivning leder lätt till förhastade beslut. Köparen av en bostadsrätt har alltid undersökningsplikt och köper normalt bostaden i befintligt skick. Det innebär att om du hittar ett fel i efterhand kan det vara svårt att få rätt om det skulle uppstå en tvist med säljaren. Även om du skulle nå framgång i domstol kan vägen dit vara påfrestande, och en process kan pågå i flera år. Med andra ord har du mycket att vinna på att undersöka lägenheten noga innan du slår till.

Allra vanligast är tvister om fel i badrum. Utifrån två domar i Högsta domstolen (2018 och 2019) med två olika utfall drar David Sjöqvist, styrelserådgivare på Bostadsrätterna, slutsatsen att det inte är givet att som säljare hävda befintligt skick och kunna komma undan med vad som helst.

– Känner du som säljare till brister bör du vara tydlig utåt med dessa, säger David Sjöqvist.

Han noterar också att HD väger in värdet i relation till totalpriset. I fallet där köparen förlorade konstaterades förvisso fel i badrummet men att kostnaden för renovering bara utgjorde tre procent av köpeskillingen. I målet med omvänt utslag handlade det om drygt fem procent.

Inta sund skepsis när det doftar nybakade bullar. Var också kritisk till nyrenoverade lägenheter, utgå inte ifrån att de är felfria.

Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist rekommenderar spekulanter att vara kräsna och inte förblindas av hur fin bostaden ser ut.

– Inta sund skepsis när det doftar nybakade bullar. Var också kritisk till nyrenoverade lägenheter, utgå inte ifrån att de är felfria. Granska årsredovisningen. Lägenheten kan vara i toppskick men fastigheten kan ha risiga stammar och föreningen kanske inte har avsatt pengar eller på annat sätt säkerställt finansieringen. Då riskerar du en kraftigt höjd månadsavgift.

Vid nyproduktion handlar tvister i regel om att lägenheten inte var på det sätt som utlovats. I ett fall, där köparen fick rätt mot en bostadsrättsförening, hade fastigheten uppförts mycket nära en bergvägg som skymde utsikten.

På frågan om en köpare inte ska kunna lita på en lägenhets besiktningsprotokoll förklarar Ulrika Blomqvist att det sällan finns något.

– Det har blivit allt ovanligare i takt med hetsen på bostadsmarknaden. Min bild är att den som begär besiktning väljs bort till förmån för den näst högstbjudande.

David Sjöqvist tipsar vidare om att ställa frågor till säljaren och begära dokument som styrker exempelvis hur en badrumsrenovering genomförts och av vem. På så sätt ökar säljarens ansvar för utfästelser. Något absolut krav om upplysningsplikt finns inte men det kan innebära konsekvenser för säljare som lämnar oriktiga uppgifter. Då måste dock köparen kunna styrka att säljaren känt till fel denne påstått sig inte veta om.

Vad ska jag mer tänka på som bostadsspekulant?

– Var försiktig när en lägenhet byggts senare, i ett vindsutrymme eller en källarlokal. Kolla upp om utrymmet verkligen tillåts att vara bostad. Fråga föreningen om det fanns tillstånd för det. Du riskerar i värsta fall att tvingas återställa bostaden eller kanske till och med inte kunna bo där, säger David Sjöqvist.

– Slutligen, säger Ulrika Blomqvist, gör en bedömning. ”Är jag beredd att betala det här”? Låt de bostäder du är osäker på passera eller gör i vart fall en kalkylerad riskbedömning om du inte får svar på dina frågor.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet