Sommarens lekredskap - så här ser ansvaret ut

Ett säkert tecken på sommarens ankomst i Bostadsrätternas styrelserådgivning är frågor om pooler ovan mark och studsmattor. Vad gäller egentligen? Är det fritt fram för medlemmarna att ställa upp dem? Här reder vi ut frågorna.

Oavsett väder, och så länge det inte är köldgrader, brukar barn glädjas åt att hoppa, studsa och bada. Därför är det inte ovanligt att medlemmarna vill sätta upp studsmattor och den typ av pooler som står på mark, för att roa sina barn.

På föreningens mark?

Om föreningen äger marken där medlemmarna vill ställa upp dessa populära redskap för utelek är det upp till styrelsen att tillåta det eller inte. Så först och främst behöver alltså medlemmen ansöka om styrelsens tillstånd för att sätta upp en studsmatta eller pool och få den beviljad. Bostadsrätterna brukar avråda styrelserna från att tillåta det eftersom det är förknippat med ansvar för styrelsen ifall olyckan skulle vara framme.

Skyddsåtgärder och kontroller

Precis som för andra lekanläggningar har föreningen ansvar för att exempelvis studsmattan har skyddsnät och att den inte har fel som kan leda till skador. Den måste också vara placerad på mjukt underlag. Pooler kan behöva staket runt om och skydd ovanpå för att minimera skade- och drunkningsrisken, och allt detta måste förstås kontrolleras löpande.

Om marken tillhör bostadsrätten

Om en medlem vill ställa upp en studsmatta eller pool på mark som är upplåten med bostadsrätt, alltså tillhör bostadsrätten, får medlemmen ett större ansvar. Föreningen kan dock fortfarande anses medansvarig vid en olycka. När barn leker, hoppar och kanske krockar med varandra och skadar sig har dock föräldrarna det övergripande ansvaret att se till sina barn.

Högljudd lek som stör

Inte helt ovanligt är också att en del medlemmar har synpunkter på att barn låter, tjoar och skriker när de leker. Barnskrik är något vi som bor i en bostadsrättsförening dock måste acceptera och det räknas inte som en störning i juridisk mening. Det bästa är förstås, som i många situationer, att tala med varandra. Ömsesidig hänsyn och kommunikation är en bra grund för en trevlig sommarsäsong för alla i föreningen.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Trivselregler

    Att införa trivselregler är ett enkelt sätt att skapa lugn och trygghet i föreningen. Om reglerna är beslutade på en föreningsstämma vilar de på en bred, demokratisk grund vilket förhoppningsvis gör att fler följer dem.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet