Registrera ny styrelse så snart som möjligt

Direkt efter att årets föreningsstämma har hållits ska den nya styrelsen registreras. Om föreningen har ändrat sina stadgar ska även de nya stadgarna registreras. Gör det enklast i e-tjänsten verksamt.se.

Många föreningar har nu hållit sina föreningsstämmor och helt eller delvis nya styrelser har valts. På det första styrelsemötet ska den nya styrelsen konstituera sig, som det heter.

Viktigt att göra det omgående

Efter konstitueringen är det viktigt att så snart som möjligt registrera styrelse, ordförande och firmatecknare hos Bolagsverket, särskilt om föreningen till exempel har planerat att låna pengar till en större renovering eller skriva avtal där föreningens firmatecknare ska skriva under. 

Det är nämligen inte förrän de nya firmatecknarna är registrerade som de kan skriva under för föreningens räkning. Fram till dess är det den tidigare styrelsen som får teckna firma. Detta kan förstås ställa till problem i de fall tidigare ledamöter, tillika firmatecknare, inte ens bor kvar i föreningen.

Om registreringsbeviset dröjer

Anmäl styrelse, firmatecknare och ordförande i e-tjänsten verksamt.se. Då får ni ett meddelande om att ändringen kommit in. Med det underlaget, tillsammans med stämmoprotokollet, kan föreningen sedan till exempel gå till banken och skriva under lånehandlingar, om registreringsbeviset skulle dröja.

Tänk på att:

  • Om föreningen har ändrat sina stadgar ska även de nya stadgarna registreras.
  • Meddela föreningens förvaltare och leverantörer om styrelsen har nya kontaktpersoner.
  • Logga in i portalen för medlemsservice hos Bostadsrätterna och kolla att rätt person och adress står som mottagare av Bostadsrätterna Direkt.

Tips!

Skaffa en egen, väl synlig och uppmärkt brevlåda för föreningen i stället för att posten går till en enskild styrelseledamot. Det underlättar då kontaktpersoner i föreningen byts ut.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Ny styrelse och registrering

    Det är mycket att tänka på för en ny styrelse. Allt från adressändringar till att tillvarata de tidigare styrelsemedlemmarnas kunskaper och erfarenheter. Här är en checklista på vad som behöver göras.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet