Ny utredning: Så ska vår byggda miljö bli tryggare

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att föreslå hur olika aktörer i samhället, däribland fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, kan samverka för att stärka tryggheten i den byggda miljön. Det kallas platssamverkan eller BID.

Utredningsarbetet startade förra året, då bland annat en enkät skickades ut som vi på Bostadsrätterna hjälpte utredaren att distribuera till våra medlemsföreningar. Syftet med enkäten var att ta reda på förutsättningarna för, och erfarenheter av, platssamverkan. Modellen används redan i bland annat Göteborg, där BID Gamlestaden sedan 2018 arbetat med att utveckla och förbättra stadsdelen Gamlestaden.

Platssamverkan kallas även BID, Business improvement district, och är en modell inspirerad av en insats i ett område i New York. Det handlar om att lokala myndigheter, företag, ideella organisationer och även de boende i ett område jobbar tillsammans i syfte att skapa en plats där människor upplever livskvalitet, delaktighet och trygghet.

Främst handlar det om att bygga bort otrygghet och verka brottsförebyggande för att på så sätt öka trivseln i det lokala samhället. 

Den särskilda utredaren ska även bedöma ifall samverkan ska vara obligatorisk och i så fall vilka aktörer som ska ingå i den för att samverkan ska bli effektiv.

Uppdraget ska redovisas senast den 17 januari 2025.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Säkerhet och trygghet i föreningen

    Begreppet trygghet står för olika saker för var och en och ett tryggt boende skapas på många olika sätt. Det är också mycket som påverkar hur boendemiljön upplevs. Styrelsen har dock ett ansvar för att skapa ett säkert boende i föreningen.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet