När en medlem inte betalar avgiften

De allra flesta medlemmar förstår vikten av att betala sin månadsavgift i tid. Men det kan hända den bäste att avgiften betalas för sent eller glöms helt. I förlängningen innebär det att bostadsrättshavaren kan bli uppsagd och tvingas flytta från föreningen. För att det ska ske krävs dock ganska mycket.

I tuffa ekonomiska tider är det inte ovanligt att bostadsrättsföreningar får problem med att någon medlem inte betalar avgiften och fortfarande inte gör det trots upprepade varningar. Även bostads- och lokalhyresgäster kan få betalningssvårigheter. I en sådan situation riskerar både medlemmar och bostads- och lokalhyresgäster att sägas upp och behöva flytta.

Eftersom det är omöjligt att veta i förväg om det behöver gå så långt att det blir tal om en uppsägning är det viktigt att styrelsen är insatt i de särskilda tidsfrister som gäller och att alla sena betalningar hanteras på rätt sätt. Om en uppsägning blir aktuell är rådet att anlita en jurist eftersom regelverket är komplicerat.

Olika tidsfrister att ha koll på

Förverkandefristen är den tid efter månadsavgiftens förfallodag som medlemmen har på sig att betala utan att riskera uppsägning. Denna frist är en vecka för bostäder med bostadsrätt och två vardagar för lokaler med bostadsrätt. Motsvarande frister gäller för de föreningar som har bostads- och lokalhyresgäster.

Återvinningsfristen är den tid efter föreningens uppsägning som medlemmen eller hyresgästen har på sig att betala avgiften respektive hyran och på så sätt få behålla sin lägenhet. Denna frist är tre veckor för bostäder och två veckor för lokaler och räknas först från den tidpunkt då föreningen har underrättat medlemmen respektive hyresgästen om rätten till återvinning.

Föreningen är alltså skyldig att informera medlemmar och hyresgäster om möjligheten att få tillbaka sina lägenheter eller lokaler genom att betala inom meddelade tidsfrister. Denna underrättelse ska göras enligt ett särskilt formulär och delges. Annars är inte uppsägningen giltig.

Påminnelser

Föreningen behöver formellt sett inte skicka några betalningspåminnelser.  Sådana krav finns varken i bostadsrättslagen eller hyreslagen. Reglerna om återvinning som nämnts anses vara ett fullgott skydd för den medlem eller hyresgäst som betalar för sent eller inte alls.

Underrätta sociala myndigheter

Föreningen måste också när det gäller bostadslägenheter, både för medlemmar och bostadshyresgäster, underrätta socialnämnden i kommunen om betalningsförseningar. Även detta ska göras enligt ett särskilt formulär för att uppsägningen ska vara giltig.

Undantag från återvinningsrätten

Om medlemmen eller hyresgästen vid upprepade tillfällen, och trots varningar om vad detta kan innebära, inte betalar avgiften eller hyran i tid förlorar han eller hon möjligheten att få tillbaka lägenheten, alltså rätten till återvinning.

Föreningen behöver med andra ord inte stå ut med slarviga betalare hur länge som helst. Men för att medlemmen eller hyresgästen ska mista sin bostad krävs att denne har misskött sig och sina skyldigheter i väldigt hög grad. Hur många försenade betalningar som krävs är dock oklart. Vår bedömning är att det inte räcker med några få gånger, utan att det krävs ett flertal missade betalningar.

Den legala panträtten

Föreningen har ett slags automatisk säkerhet för obetalda avgifter, den så kallade legala panträtten. Den innebär att föreningen, om den inte fått betalt av en medlem, har förtur till betalning ur försäljningssumman när bostadsrätten efter uppsägning tvångsförsäljs genom Kronofogden. Denna rätt är så stark att till och med bankerna och andra som har panträtt i lägenheten får stå tillbaka med sina krav till förmån för bostadsrättsföreningen

Tänk på att

  • För att föreningen ska har rätt att få tillbaka de obetalda avgifterna först av alla panthavare, enligt den legala panträtten, krävs att föreningen genast underrättar alla panthavare om att medlemmen ligger efter med månadsavgiften.
  • Obetalda avgifter följer bostadsrätten, inte medlemmen. Om en lägenhet säljs och det fortfarande finns obetalda avgifter till föreningen efter försäljningen finns risk att köparen, den nya medlemmen, tvingas betala skulden.
  • Bostadsrättshavaren har alltid rätt till de pengar som blir kvar efter att bostadsrätten sålts genom Kronofogden, dock efter avdrag för de obetalda avgifterna.

TIPS!

bostadsratterna.se finner ni blankett för uppsägning vid obetald årsavgift (inloggning krävs).

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet