Misstanke om vanvård – hur bör styrelsen agera?

Medlemmarna ska hålla sina lägenheter i gott skick, som det heter i bostadsrättslagen, vilket även gäller mark om den ingår i bostadsrätten. Om styrelsen misstänker att en lägenhet vanvårdas måste styrelsen agera.

Det händer ibland att styrelsen har anledning att tro att någon bostadsrättshavare missköter sin lägenhet på något sätt. Ofta handlar det om att grannar klagar på dålig lukt eller liknande. Om en medlem inte sköter sin bostad kan medlemmen i värsta fall bli uppsagd och tvingas flytta från bostadsrätten.

Besiktning av lägenheten

Som regel krävs en besiktning av lägenheten för att kunna konstatera om lägenheten är vanvårdad eller inte. Styrelsen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för en sådan tillsyn. Vid besiktningen är det viktigt att dokumentera skicket på lägenheten, gärna med fotografier, eftersom detta sedan ligger till grund för bevisningen i en eventuell tvist. Bedömningen sker utifrån det ansvar medlemmen har i stadgarna.

Formell varning 


Om vanvård konstateras bör styrelsen skicka en skriftlig varning, en så kallad rättelseanmaning, till medlemmen. Den ska skickas med rekommenderat brev till samtliga delägare av bostadsrätten. I anmaningen är det viktigt att det framgår tydligt vilket slags vanvård det handlar om och vad medlemmen förväntas göra för att avhjälpa problemet samt vad som kan hända om inget görs.

Det är även lämpligt att ange klockslag och datum för en ny besiktning. Den nya besiktningen ska visa om medlemmen gjort det som förväntats av denne. Om medlemmen inte gjort något kan föreningen överväga att gå vidare med en uppsägning. Rådet är då att anlita en jurist före uppsägningsproceduren.

Störningar i boendet

Om det förekommer störningar i boendet ska styrelsen även skicka en rättelseanmaning som gäller dessa. Då ska också socialnämnden i kommunen underrättas om bostadsrättshavarens situation.

Styrelsen kan i vissa fall åtgärda

Ifall en bostadsrättshavare inte tar ansvar för skicket i sin lägenheten och det gör att det finns risk för stora skador på någon annans egendom, eller till och med fara för någon annans säkerhet, då kan föreningen dessutom ha rätt att åtgärda bristen på medlemmens bekostnad. Det gäller dock bara om medlemmen inte agerat efter en uppmaning att rätta till problemet så snart som möjligt.

Tänk på att

Rättelseanmaningen, alltså varningsskrivelsen, ska skickas rekommenderat till bostadsrättshavaren.

Tips!

Vi har varningsskrivelser som kan skickas till bostadsrättshavare vid vanvård och störningar.  Blanketterna finns att ladda ner på vår webbplats. (obs! inloggning krävs)

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Vanvård av lägenhet

    En bostadsrättshavare ska enligt bostadsrättslagen på egen bekostnad hålla sin lägenhet i gott skick vilket även gäller mark om det ingår i bostadsrätten. Om styrelsen misstänker att en lägenhet vanvårdas måste styrelsen agera.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet