Planer på ett gårdsprojekt? Kolla med styrelsen först!

Vad får du som medlem göra och inte göra på gården? Och vad kan du göra med din egen uteplats? Det enkla svaret är: Kolla alltid med styrelsen.

Bild från Brf Dirigenten i Uppsala. Foto: Magnus Glans
Bild från Brf Dirigenten i Uppsala. Foto: Magnus Glans

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som förvaltar den gemensamma marken. Som enskild medlem har du rätt att använda marken, men du kan inte på eget initiativ bygga en sandlåda eller anlägga ett buskage.

Å andra sidan får inte föreningens styrelse genomföra ”väsentliga förändringar” utan ett stämmobeslut.

– Vi brukar mana till försiktighet. Det är alltid bra att förankra förändringar hos de boende, säger David Sjöqvist, styrelserådgivare vid Bostadsrätterna.

Om föreningen beslutar om en förändring som direkt påverkar en enskild bostadsrättshavare räcker det inte med ett vanligt stämmobeslut. Då bör förändringen även förankras hos den enskilde. När det gäller egna uteplatser finns det två typer – i nyare bebyggelse är uteplatsen ofta ihopkopplad med lägenheten och räknas som en del av bostadsrätten.

I äldre föreningar har de boende i vissa fall av hävd fått använda sig av en del av föreningens mark.

– Det är som regel okej att ställa ut några utemöbler, anlägga en rabatt eller ha en liten pallkrageodling, men så fort det handlar om att börja bygga något – som en altan, ett plank eller en lekstuga – blir det mer tveksamt. I allmänhet krävs då klartecken från föreningen. Men det finns mycket lite rättspraxis och det är svårt att säga var gränserna går, säger David Sjöqvist.

Han rekommenderar föreningar där vissa lägenheter har uteplatser att ha tydliga regler för vad bostadsrättshavarna får göra på uteplatserna. Detta är inte minst viktigt i nya föreningar.

– Som boende i föreningen rekommenderar jag dig att alltid höra med styrelsen innan du bygger något eller planterar ett träd på din uteplats.

Även föreningen har regler att ta hänsyn till. Parkeringsplatser och byggnader samt vissa lekredskap kräver exempelvis bygglov. Att ta bort träd kan också kräva bygglov och vid större schaktarbeten kan det krävas marklov.

– Mitt råd till styrelserna är att tala med kommunens bygglovsrådgivning. Och ifall fastigheten står på kommunal mark – läs tomträttsavtalet och kontrollera om det finns begränsningar, säger David Sjöqvist.

Läs om

Läs om hur Brf Dirigenten har gjort med sin utemiljö och deras bästa trädgårdstips.

Här ger trädgårdsarkitekt Jeanette Skålander sina bästa råd för en utemiljö för alla.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet