Ansvar att undersöka vattenskadans omfattning

En återkommande fråga i vår rådgivning är den om ansvarsfördelningen vid vattenskador. Försäkringsbolagen hävdar att föreningen alltid har ett ansvar att undersöka omfattningen av skadan när en sådan har inträffat. Hur ligger det egentligen till med den saken?

När det har inträffat en vattenskada i till exempel ett kök där en diskmaskin läckt ut vatten, kontaktar medlemmen troligen sitt försäkringsbolag. Försäkringsbolagets skadereglerare hävdar då att föreningen ska undersöka skadans omfattning.

Man kan tycka att utgångspunkten borde vara att medlemmen ska utreda skadan eftersom medlemmen har ansvar för ytskikten i lägenheten. Det kan ju vara så att endast golvbeläggningen är skadad och då får medlemmen ta bort det och ersätta det med nytt. Men om det kan misstänkas att skador uppstått under ytskiktet, nere i bjälklaget, ligger det i föreningens intressen att undersöka om det kan vara så.

Även om det kan tyckas uppenbart att skadan är ytlig kan det var svårt att säkert veta detta. För att säkerställa att det inte finns fukt under eller innanför ytskikten är därför vår rekommendation att föreningen undersöker omfattningen av skadan oavsett om det sedan visar sig vara enbart ytliga skador. Att kräva medlemmen på undersökningskostnaden i efterhand är sällan framgångsrikt, varför styrelsen får räkna med att föreningen tar den kostnaden.

Om fukt upptäcks bakom yt- och tätskiktet får föreningen reparera i den del som föreningen ansvarar för. Detsamma gäller om fuktskador hittas då medlemmen tar bort sitt yt- och tätskikt, och om det finns skador i väggen gäller samma sak där.

Om kostnaderna ska tas på fastighetsförsäkringen respektive bostadsrättshavarens bostadsrättstillägg får var och en avgöra.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Vattenskador

    De i särklass vanligaste och dyraste skadorna i fastigheter är vattenskador. De orsakar enorma kostnader, totalt cirka 100 miljoner kronor i veckan, i Sverige.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut och hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet