Anmäl ändrad styrelse så snart som möjligt

Så snart årets föreningsstämma har hållits och den nya styrelsen har konstituerat sig ska ändringar registreras hos Bolagsverket. Enklast görs detta via e-tjänsten verksamt.se.

Föreningsstämman är avklarad och en ny styrelse är vald. På det första styrelsemötet ska den nya styrelsen konstituera sig, som det heter. Det innebär att ni inom styrelsen väljer vem som ska inneha ordförandeposten för kommande period, om inget annat står i föreningens stadgar. Kanske väljs även sekreterare och kassör, men det är bara ordförande som enligt lag måste väljas.

Efter det är det viktigt att så snart som möjligt registrera föreningens nya styrelse, ordförande och firmatecknare hos Bolagsverket. Varför är det då viktigt? För visst är det väl personerna som valts in i styrelsen som från och med årsstämman fattar alla beslut?

– Nej, enligt den senaste ändringen i lagen om ekonomiska föreningar börjar en ändring i styrelsen att gälla då anmälan om registrering kommit in till Bolagsverket och får ett diarienummer. Samma sak gäller för anmälan av firmatecknare, framhåller Anette Krising-Brolin, jurist och styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

Det är alltså särskilt viktigt för den förening som till exempel har planerat att låna pengar till en större renovering eller skriva avtal där föreningens firmatecknare ska skriva under. Det är nämligen inte förrän de nya firmatecknarna är registrerade som de kan skriva under för föreningens räkning.

Fram till dess är det den tidigare styrelsen som får teckna firma. Detta kan förstås ställa till problem i de fall tidigare ledamöter, tillika firmatecknare, inte ens bor kvar i föreningen. Smidigast är det att anmäla styrelse, firmatecknare och ordförande i e-tjänsten verksamt.se. De föreningar som anmäler ändringar elektroniskt får ett meddelande om att ändringen kommit in. Med det underlaget, tillsammans med stämmoprotokollet, kan föreningen sedan till exempel gå till banken och skriva under lånehandlingar, om registreringsbeviset skulle dröja.

Kostnaden för en elektronisk ändring av styrelse är 700 kronor jämfört med 1 000 kronor om styrelsen i stället väljer att ändra via pappersblankett. Ändring av stadgarna kostar 800 kronor i e-tjänsten.

Tänk på att:

  • Även ändra kontaktpersoner hos föreningens förvaltare och leverantörer.
  • Meddela oss på Bostadsrätterna om ändrad kontaktperson så att nyhetsbladet Bostadsrätterna Direkt skickas till rätt adress.

Relaterade ämnen

  • Ny styrelse och registrering

    Det är mycket att tänka på för en ny styrelse. Allt från adressändringar till att tillvarata de tidigare styrelsemedlemmarnas kunskaper och erfarenheter. Här är en checklista på vad som behöver göras.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet