Medlem vill glasa in – vad är det som gäller?

Sommaren lider definitivt mot sitt slut och många med en uteplats, altan eller balkong funderar över hur dessa uterum kan utnyttjas mer. Inte helt ovanligt är att föreningsmedlemmar vänder sig till styrelsen med en förfrågan om att få glasa in sin altan eller balkong. Vad gäller då? Och vad bör styrelsen tänka på?

Inuti sin bostadsrätt har medlemmen stor frihet att göra ändringar. Bland annat står det var och en fritt att tapetsera eller lägga nya golv. Inte så konstigt med tanke på att det ju faktiskt är bostadsrättshavaren som har underhållsansvaret för det inre i lägenheten.

Styrelsen kan bara neka en medlem att göra en förändring i sin lägenhet om man har anledning att befara att förändringen kan orsaka påtaglig skada eller olägenhet i föreningen, som det står i lagen.

Ändring utanför lägenhet

Däremot är det i princip inte tillåtet alls för en bostadsrättshavare att utföra några ändringar utanför sin lägenhet utan tillstånd från föreningen. Allt som finns utanför lägenheten bestämmer nämligen föreningen över. Och detsamma gäller i regel för föreningens mark. Om en medlem vill göra en större förändring som påverkar huset eller marken krävs därför föreningsstämmans tillstånd – det räcker alltså inte med styrelsens.

Med större förändringar menas till exempel att ta upp ett nytt fönster i fasaden eller att bygga en altan på föreningens mark. Även åtgärder som kan tyckas mindre, såsom att glasa in balkongen eller att sätta upp en markis på fasaden, kräver tillstånd.

I radhusföreningar är det dock inte ovanligt att inte bara lägenheterna utan även marken utanför dem har upplåtits med bostadsrätt. I de fallen har bostadsrättshavarna viss rätt att utföra åtgärder på marken. Medlemmarna kan anlägga en enklare form av uteplats, sätta upp ett mindre staket och plantera växter, under förutsättning att förändringen inte är väsentlig.

Att sätta upp ett växthus är däremot att se som en väsentlig förändring och att borra i fasaden får medlemmen inte göra utan tillstånd.

Om en medlem gör något som orsakar problem för föreningen eller sina grannar har föreningen rätt att begära att bostadsrättshavaren ändrar på det som förorsakar problemet. En förening kan även genom sina ordningsregler påverka utformningen och användningen av den upplåtna marken.

Förändring av fastigheten kräver korrekt beslutsgång

Hur ska då styrelsen tänka om en medlem vill glasa in sin balkong eller altan? För att det ska bli rätt i slutänden är det viktigt att beslutsgången följs. Först och främst behöver styrelsen ha klart för sig om marken tillhör föreningen eller är upplåten med bostadsrätten. Inglasning kräver dessutom bygglov eller bygganmälan. Finns förutsättningar för det?

Om marken är föreningens, eller om det gäller en balkong, krävs att en stämma beslutar i frågan. Om inglasningen kan tänkas påverka grannarnas lägenheter negativt ska de tillfrågas innan stämman om de är för eller emot åtgärden.

Om alla som är berörda säger ja och lämnar sina godkännanden till åtgärden krävs endast enkel majoritet som röstar ja på stämman. Om någon säger nej krävs kvalificerad majoritet, det vill säga 2/3 som röstar ja på stämman och även hyresnämndens godkännande av beslutet.

För lägenheter där marken ingår i bostadsrätten, till exempel i radhusföreningar eller lägenheter i markplan, kan styrelsen besluta om att åtgärden får göras men måste då först kontrollera med de grannar som bor intill om de har något emot den. Om någon av dem är emot, det vill säga påverkas negativt, måste beslutet fattas av en föreningsstämma och då med 2/3 majoritet precis som när marken är föreningens.

Skulle ni i styrelsen vara emot dessa ändringar kan ni besluta att inte ge tillstånd. Då återstår för medlemmen att få ihop 10 procent av medlemmarna och kräva att det kallas till en extrastämma för att lyckas få igenom beslutet. Eller att skriva motioner till ordinarie stämma.

Observera att medlemmen inte får påbörja några arbeten med inglasningen förrän beslut fattats på stämman, eller att hyresnämnden har godkänt inglasningen.

Ansvar för inglasningen

Föreningen bör skriva ett avtal med medlemmen där det framgår vad som gäller om denne flyttar och även att medlemmen har underhållsansvaret för inglasningen. I föreningens stadgar kan det framgå, så som det gör i Bostadsrätternas mönsterstadgar, att medlemmen ansvarar för eventuella kostnader för att montera ner en inglasning när föreningen behöver utföra underhåll, exempelvis måla om fasaden. Gör det inte det bör föreningen avtala även om det.

Tips!

Att förstå och hålla isär vad som gäller i olika situationer och steg i processen är ingen lätt materia. Ni kan alltid höra av er till oss på styrelserådgivningen för att reda ut vad som gäller i er specifika situation. Ring 0775-200 100!

Detta gäller för:

Markis eller parabol
Om medlemmen behöver borra i fasaden för att fästa en parabol eller sätta upp en markis, kräver det tillstånd av föreningen. En parabol måste fästas säkert och aldrig utanför exempelvis ett balkongräcke. Det kan också finnas riktlinjer i föreningen vad gäller färger för markiser.

Inglasning
Så snart det är en större förändring av till exempel en fasad måste beslut fattas på en stämma. För en inglasning krävs dessutom bygglov eller bygganmälan.

Vindskydd
Ofta är det tillåtet att sätta upp ett enklare vindskydd om detta inte fästs i fasaden. Men kontrollera vad som står i trivselregler och stadgar vad gäller till exempel färger.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Balkongbygge

  Det har varit populärt att bygga balkonger under en längre tid. En balkong ger ett mervärde för boendekvaliteten och höjer även bostadens ekonomiska värde. Beslutet att bygga balkonger måste fattas på en föreningsstämma.

 • Inglasning

  Inuti sin bostadsrätt har medlemmen stor frihet att göra ändringar. Men i princip är det inte tillåtet alls för en bostadsrättshavare att utföra några ändringar utanför sin lägenhet utan tillstånd från föreningen.

 • Ombyggnation i lägenhet

  En bostadsrättshavare har ganska stor rätt att göra förändringar i sin lägenhet eftersom medlemmen har underhållsskyldigheten för lägenhetens inre. Vissa åtgärder i lägenheten kräver styrelsens tillstånd och från den 1 januari 2023 har reglerna i viss mån ändrats.

 • Ombyggnation utanför lägenhet

  En bostadsrättshavare får i princip inte göra några ändringar utanför sin bostad utan styrelsens tillstånd. Det gäller även marken om inte den ingår i bostadsrätten. I vissa fall krävs också tillstånd av stämman.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet