Vad får man göra på balkongen?

Att ha tillgång till en balkong är för de flesta guld värt. Under den varmare årstiden tillbringar många mycket tid där. Men vad får egentligen medlemmarna göra på sina balkonger? Bostadsrätterna Direkt reder ut vad som gäller.

De som har förmånen att ha en balkong använder den troligen mycket, men kanske på olika sätt. En del planterar blommor och grönsaker, andra vill bara kunna koppla av en stund på sin balkong medan återigen andra mer eller mindre bosätter sig där. Och det har de sin fulla rätt till.

Vanligast är att medlemmarna i en bostadsrättsförening själva ser till att hålla rent, snyggt och snöröjt på sina balkonger. När det kommer till underhåll och reparation av balkongen är det oftast föreningens ansvar. Men helt klar är inte ansvarsfrågan. Flera hovrättsdomar pekar åt olika håll, så börja med att kontrollera i stadgarna vad som står där.

Även om underhållet är föreningens ansvar kan det vara tvetydigt. Ofta får man utgå ifrån vad som fanns redan då bostadsrätten första gången togs i bruk. Hade balkongen till exempel en inglasning är det föreningen som ansvarar om något behöver åtgärdas med den, men har bostadsrättshavaren själv lagt en lös trätrall på balkonggolvet får medlemmen underhålla den själv.

Vad får medlemmen då göra på sin balkong?

Här några saker ni kan få frågor om:

Markis, parabol eller inglasning

Om medlemmen behöver borra i fasaden för att fästa en parabol eller sätta upp en markis, kräver det tillstånd av föreningen. En parabol måste fästas säkert och aldrig utanför balkongräcket. För en inglasning krävs dessutom bygglov eller bygganmälan. Så snart det är en större förändring av till exempel en fasad måste beslut fattas på en stämma. Det kan också finnas riktlinjer i föreningen vad gäller färger för markiser.

Vindskydd

Ofta är det tillåtet att sätta upp ett enklare vindskydd om detta inte fästs i fasaden. Men kontrollera vad som står i trivselregler och stadgar vad gäller till exempel färger.

Blomlådor

Eftersom föreningen har ett ansvar för om någon råkar ut för en olycka på föreningens mark är det lämpligt att medlemmarna hänger blomlådorna på insidan av balkongräcket. Skriv gärna in det i trivselreglerna.

Röka

En förening kan inte förbjuda någon att röka på sin balkong. Här gäller förstås att visa hänsyn men också att vara tillåtande. I en tingsrättsdom från 2008 ansågs att rökning på balkong är tillåten ”i rimlig omfattning” även om det stör grannarna.

Grilla

I många föreningars ordningsregler finns restriktioner när det gäller att grilla i flerbostadshus, på grund av matos och brandrisk. Vissa tillåter elgrill men inte kol- eller gasgrill. Om inget sägs gäller även här att visa hänsyn. Kanske kan gården utnyttjas för grillning en bit från huset?

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Ombyggnation i lägenhet

    En bostadsrättshavare har ganska stor rätt att göra förändringar i sin lägenhet eftersom medlemmen har underhållsskyldigheten för lägenhetens inre. Vissa åtgärder i lägenheten kräver styrelsens tillstånd och från den 1 januari 2023 har reglerna i viss mån ändrats.

  • Ombyggnation utanför lägenhet

    En bostadsrättshavare får i princip inte göra några ändringar utanför sin bostad utan styrelsens tillstånd. Det gäller även marken om inte den ingår i bostadsrätten. I vissa fall krävs också tillstånd av stämman.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet