Registrera styrelse och ordförande så snart som möjligt

Så snart årets föreningsstämma har hållits ska den nya styrelsen registreras. Sedan den 1 juli 2018 ska bostadsrättsföreningar enligt lag även registrera en styrelseordförande hos Bolagsverket senast den 31 december 2019. Gör det enklast i e-tjänsten verksamt.se.

Föreningsstämman är avklarad och en ny styrelse är vald. På det första styrelsemötet ska den nya styrelsen konstituera sig som det heter. Efter det är det viktigt att så snart som möjligt registrera föreningens nya styrelse, ordförande och firmatecknare hos Bolagsverket.

Särskilt viktigt är det om föreningen till exempel har planerat att låna pengar till en större renovering eller skriva avtal där föreningens firmatecknare ska skriva under. Det är nämligen inte förrän de nya firmatecknarna är registrerade som de kan skriva under för föreningens räkning.

Fram till dess är det den tidigare styrelsen som får teckna firma. Detta kan förstås ställa till problem i de fall tidigare ledamöter, tillika firmatecknare, inte ens bor kvar i föreningen.

Den 1 juli 2018 började den nya lagen om ekonomiska föreningar att gälla. I den står att alla som driver en ekonomisk förening, bostadsrättsförening eller bostadsförening ska registrera en ordförande hos Bolagsverket nästa gång en styrelseändring anmäls eller senast den 31 december 2019. Så även om inga nya ledamöter valts in i styrelsen behöver ni som bostadsrättsförening ändå anmäla vem som är ordförande. Även denna ändring är avgiftsbelagd.

Smidigast är det att anmäla styrelse, firmatecknare och ordförande i e-tjänsten verksamt.se. De föreningar som anmäler ändringar elektroniskt kommer att få ett meddelande om att ändringen kommit in. Med det underlaget, tillsammans med stämmoprotokollet, kan föreningen sedan till exempel gå till banken och skriva under lånehandlingar, om registreringsbeviset skulle dröja.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Ny styrelse och registrering

    Det är mycket att tänka på för en ny styrelse. Allt från adressändringar till att tillvarata de tidigare styrelsemedlemmarnas kunskaper och erfarenheter. Här är en checklista på vad som behöver göras.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet