Osäkerhet kring vad som gäller vid förhandsavtal

Många förhandsavtal gällande köp av nya bostadsrätter behöver moderniseras. Det menar Kristina Forsgren som är nyproduktionsansvarig för Länsförsäkringar fastighetsförmedling.

Tema | Nyproduktion

id köp av en bostadsrätt som ännu inte har färdigställts tecknas ett så kallat förhandsavtal. Det är ett bindande avtal från köparens sida, som kan gälla även om byggherren inte lyckas färdigställa bostaden enligt överenskommelsen.

Under senare år har det varit flera uppmärksammade fall där enskilda konsumenter försökt häva köp av ej färdigbyggda bostadsrätter. Men fallen har bedömts olika. Det finns tingsrättsdomar i olika riktningar när det gäller konsumenters möjligheter att dra sig ur förhandsavtal om köp av ännu ej byggda bostadsrätter, till exempel efter att projekten försenats.

– I och med att domarna har gått åt olika håll, i några fall har konsumenten vunnit, i andra fall bostadsutvecklaren, har det uppstått en osäkerhet vilket vi märker när vi träffar kunder. Det som nu behövs är en tydlig dom i en högre instans så att det blir klarlagt vad det är som gäller, säger Kristina Forsgren.

– Som mäklare har vi en jätteviktig uppgift när det gäller att gå igenom med våra kunder vad avtalen faktiskt innebär, vilken risk de löper i olika scenarier. I dag kan vi inte riktigt göra det. Rättsläget är för oklart.

Enligt Kristina Forsgren är förhandsavtalet som sådant dock inget dåligt avtal.

– Men ramverket kring det bestämdes för länge sedan och i en annan tid. Det behöver uppdateras och anpassas till dagens verklighet där avtalen ofta ingås mycket tidigt i processen.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet