Oklart om uppskovsräntan

07 jan 2020 | Reavinstskatten för försäljning av bostäder – och hur den ska regleras – är frågor som kan ha stor betydelse för dig som planerar att sälja din bostad. I sommar väntas nya regler, som innebär att taket för uppskov med reavinstskatten vid bostadsförsäljning återinförs. Samtidigt dröjer det utlovade politiska beslutet om att avskaffa räntan på uppskovsbeloppet.

För många bostadsrättshavare kan skillnaden mellan vinst och förlust i samband med en försäljning vara avgörande för den personliga ekonomin. Samtidigt ser staten reglering av vinstskatten från försäljning som ett styrmedel för bostadsmarknaden.

År 2016 togs därför det så kallade uppskovstaket i samband med försäljning av privatbostäder bort, i ett försök att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Taket, alltså hur stor del av reavinstbeskattningen som det gick att skjuta upp, låg då på 1 450 000 kronor.

Slopandet av taket var temporärt och gäller fram till sommaren 2020. I budgetpropositionen för 2020 som behandlas av riksdagen under senhösten, föreslår regeringen att taket, när det återinförs, höjs till tre miljoner kronor. I budgeten skriver regeringen att det innebär att cirka 95 procent av de som begär uppskov kommer att kunna få det med hela sin kapitalvinst.

De nya reglerna är tänkta att träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla för försäljningar som sker efter den 30 juni samma år.

I punkt 45 i det så kallade januariavtalet mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centern står det att ”flyttskatten tas bort genom att räntebeläggningen på uppskovsbeloppet avskaffas”.

När detta ska ske är dock oklart. I vintras förklarade finansminister Magdalena Andersson (S) att det skulle komma en departementsskrivelse om detta ”inom kort”. Så har ännu inte skett.

Hennes pressekreterare Isabel Lundin är i dag mer diffus om tidpunkten:

– Räntebeläggningen ska avskaffas. Vid vilken tidpunkt det blir aktuellt är inte tidsatt i januariavtalet.  Regeringen kommer att återkomma i frågan, säger hon till Din bostadsrätt.

Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson säger att det kommer att ske 2021 eller 2022.

Om inte ”uppskovsräntan” avskaffas samtidigt som uppskovstaket återinförs – blir det inte en försämring?

– Nej, inte alls. Taket fördubblas. Detta är ett första steg för att sänka flyttskatten, säger Mats Persson.

Frågetecknen kring uppskovsräntan försvårar för den som planerar att sälja sin bostad att ta reda på vilka skattemässiga konsekvenser affären kommer att få.

– En för stel bostadsmarknad riskerar att bli ännu stelare om folk inte vet vad som gäller när de ska sälja, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB. Den som har sålt en permanentbostad med vinst ska betala 22 procent av vinsten i reavinstskatt. Men, om säljaren uppfyller vissa krav kan man få skjuta upp beskattningen. Säljaren får då betala cirka 0,5 procent av vinsten i en årlig skatt så länge man väntar med att betala reavinstskatten. Det är det som kallas uppskovsränta.

För den som gjort en vinst på exempelvis en halv miljon kronor är uppskovsräntan 2 500 kronor per år. Alternativet till uppskov är att betala reavinstskatten.

Vilket är ekonomiskt bäst?

– Under senare år har det låga ränteläget gjort att det för de allra flesta varit billigare att exempelvis ta ett banklån och betala vinstskatten med lånade pengar om man inte har kontanter. Gränsen har gått vid en bankränta på 3,25 procent. Den som har kunnat låna billigare än så har tjänat på att ta ett banklån och betala skatten, säger Jens Magnusson.

Vad händer om uppskovsräntan tas bort?

– Då finns det absolut ingen anledning att betala reavinstskatten med lånade pengar. Vi hade hoppats att regeringen skulle förtydliga vad som kommer att gälla och från och med när.

Mikael Bergling

 

SÅ FUNGERAR UPPSKOVSRÄNTAN

  • Den som sålt en permanentbostad ska betala skatt motsvarande 22 procent av vinsten.
  • Om säljaren uppfyller vissa krav, till exempel har varit skriven på bostaden under minst ett år innan försäljningsdagen och köpt en dyrare bostad, kan vinstbeskattningen skjutas upp. Säljaren får då betala cirka 0,5 procent av vinsten i en årlig skatt (schablonintäkt på 1,67 procent av vinsten x kapitalskatt 30 procent). Det är denna skatt som kallas uppskovsränta.
  • Från sommaren 2020 ska en övre gräns införas, där endast vinst upp till 3 miljoner kronor omfattas av reglerna för uppskov av vinstbeskattningen.
  • Även den som köper en billigare bostad än den som såldes kan få uppskov, men då med ett lägre belopp.
  • Uppskovet kan behållas så länge man äger den nya bostaden.
  • Det går att fem år tillbaka i tiden begära omprövning av uppskovet och betala reavinstskatten. Går omprövningen igenom får du tillbaka den skatt (uppskovsränta) som du har betalat på uppskovsbeloppet.
  • Reglerna gäller tillsvidare.

 

Läs mer: "Bostadssäljare hamnar i limbo"

Skriv en kommentar

Mer som detta