Den svenska byggkrisen

18 nov 2019 | Trots bostadsbrist och växande befolkning minskar byggandet av nya bostäder. – Det beror bland annat på de allt tuffare kreditrestriktionerna, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

Tema | Nyproduktion

För att lösa bostadsbristen behövs det många olika åtgärder, även om nyproduktion är en viktig del. Men trots att byggandet av nya bostäder borde gå som tåget, ser verkligheten annorlunda ut.

– Enligt vår senaste prognos väntas det i år påbörjas 49 000 bostäder, vilket är en minskning med drygt tio procent jämfört med i fjol. Nästa år beräknas antalet påbörjade bostäder minska ytterligare, säger Hans-Åke Palmgren som är analytiker på Boverket.

Det är framför allt byggandet av bostadsrätter och småhus som har minskat.

– Det finns dock stora geografiska skillnader. Mest minskar byggandet av bostadsrätter i Stockholmsregionen och i en del större städer utanför storstadsregionerna.

Enligt Boverkets analys behövs det nya bostäder i 38 av Sveriges 60 så kallade arbetsmarknadsregioner. De tre arbetsmarknadsregionerna Stockholm-Uppsala, Göteborg och Malmö-Lund beräknas stå för 76 procent av det totala byggbehovet.

Enligt Hans-Åke Palmgren är en viktig förklaring till nedgången av antalet nybyggda bostadsrätter de senaste årens kreditåtstramningar för både hushåll och bostadsutvecklare.

– Att fallet är störst i Stockholm beror inte minst på att prisnivån är högre där vilket har gjort att kreditrestriktionerna fått ett större genomslag.

”Bolånetaket och amorteringskraven har gjort det svårare för många att köpa en bostad.”

Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier, menar att det behövs en reformering av kreditrestriktionerna för att byggandet ska öka.

– Bolånetaket och de båda amorteringskraven har, tillsammans med bankernas kalkylräntor, gjort det allt svårare för många att köpa en bostad. De som framför allt hamnar i kläm är människor som behöver komma in på bostadsmarknaden, till exempel förstagångsköpare eller den som håller på att separera och behöver en ny bostad.

– I dag är det många som inte kan låna till en bostad, trots att de har fast inkomst, pengar till insatsen och klarar utgifterna för sitt boende. Detta är dessutom inget Stockholmsfenomen som en del tycks tro, utan gäller i många svenska städer. Och kan inte människor efterfråga bostäder, kommer bolagen inte att bygga några.

Henrik Weston, utvecklingsledare på länsstyrelsen i Stockholm, berättar att samtidigt som det råder stor bostadsbrist, finns det runt om i Stockholmsområdet tomma lägenheter.

– Det är nybyggda bostadsrätter som man inte lyckats sälja. Orsaken är dels att man byggt för dyrt, dels att kreditrestriktionerna gör att många människor inte har möjligheter att låna så mycket pengar som de skulle behöva för att kunna köpa lägenheterna.

Mikael Bergling

Läs fler artiklar på temat Nyproduktion:

Nordeas chefsekonom Annika Winsth om bostadskrisen
Fördelar och nackdelar med nyproduktion
"Det är bra att ha tålamod"

 

Behoven av bostäder ökar – byggandet minskar

Nyproduktionen av bostäder har minskat de senaste åren, visar statistiken. Tabellen nedan visar antalet påbörjade bostäder i Sverige från 2013 och fram till 2019. Sedan 2017 har antalet påbörjade byggen minskat dramatiskt.

2013                  25 198

2014                  34 530

2015                  42 215

2016                  55 333

2017                  67 473

2018                  64 452

2019                  52 604

Källa: SCB, bearbetat av Boverket

Skriv en kommentar

Mer som detta