Uppskjutet underhåll: Dyrköpt vågspel eller smart utväg?

Den bistra ekonomiska verkligheten som uppstått till följd av stigande räntor och hög inflation leder till att en del bostadsrättsföreningar överväger att lägga planerade renoveringar på is för att hålla nere avgifterna. Men vilka blir konsekvenserna om föreningen skjuter på underhållet?

När budgeten är tajt och lånen är dyra riskerar underhållsarbetet att bli lidande i en bostadsrättsförening. Ekonomin har som bekant varit tuff den senaste tiden och det har tvingat många föreningar att ompröva sina prioriteringar.

Att ge ett tydligt svar på frågan kring vilket underhåll som kan skjutas på är dock inte lätt. Att vänta tills ränteläget blir ett annat kan medföra risker. Men det finns några sätt att resonera kring frågan berättar David Sjöqvist, styrelserådgivare inom miljö och teknik på Bostadsrätterna.

– Ett typexempel är ommålning av träfönster där små reparationer behövs. Skjuts det på med tre eller fyra år riskerar rötskador uppstå och det kan bli väsentligt mycket dyrare än om arbetet hade gjorts direkt, säger han.

Finns det områden med säkerhetsaspekter som kan få konsekvenser?

Vikten av en tydlig och uppdaterad underhållsplan kan inte nog understrykas i svåra ekonomiska lägen. Det ger en överblick kring vad som behöver göras  och det som kan vänta.

– Finns det områden med säkerhetsaspekter som kan få konsekvenser om åtgärder skjuts på? Om värmesystemet går sönder under vintern kan det innebära att varmvatten eller värme uteblir. Då kanske estetiska renoveringar i exempelvis trapphuset får vänta, säger David Sjöqvist.

För att göra en prioriteringsordning kring underhållet kan det vara klokt att styrelsen anlitar en konsult.

– Har föreningen en underhållsplan med några år på nacken kan styrelsen låta en konsult göra en statusbesiktning av fastigheten och ge en bild av det reella underhållsbehovet. Kanske visar det sig att vissa planerade åtgärder inte är så akuta som planen har antytt och därmed kan vänta ett par år utan att det ger negativa konsekvenser, säger han.

För föreningar med knaper budget och som dessutom inte beviljas lån från banken kan ett uppskjutet underhåll ibland ses som enda lösningen.

– Jag har full förståelse för att alla föreningar inte har råd. I en sådan situation kan kapitaltillskott vara något som kanske ska övervägas, säger David Sjöqvist.

Av: Philip Stockenhed

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Underhållsplan

    Att ha en bra, uppdaterad underhållsplan är nyckeln till ett väl fungerande underhåll av föreningens fastighet – både på lång och kort sikt. Den ger också en bas för en långsiktig budget och rätt nivå på månadsavgifterna.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet