Skatteverket klargör: momsavdraget ska beräknas utifrån yta, inte omsättning

Bostadsrättsföreningar som har lokaler i sina fastigheter kan momsregistrera sig frivilligt. När momsavdraget sedan ska redovisas har beräkningen kunnat göras utifrån yta men även omsättning. Så har Skatteverkets regler kunnat tolkas. Men nu har Skatteverket förtydligat att det endast är yta som kan användas för momsberäkningen.

I Bostadsrätterna Direkt nummer 2 som kom ut till styrelserna i våra medlemsföreningar i veckan skriver vi om bostadsrättsföreningar som har lokaler i sina fastigheter och kan registrera sig som frivilligt skattskyldiga för moms. Dessa har vad man kallar blandad verksamhet.

I artikeln framhöll vi möjligheten att beräkna avdraget för momsen, som då kan göras på den del som avser lokalerna, utifrån omsättning i stället för yta. Detta ifall det är mer fördelaktigt för föreningen. Så har det åtminstone varit möjligt att tolka Skatteverkets vägledning.

Efter det har dock Skatteverket kommit med flera avgöranden angående föreningar med blandad verksamhet som begärt omprövning av momsavdraget enligt omsättning i stället för yta. Dessa föreningar har fått avslag.

Skatteverket gick dessutom den 5 mars ut med ett ställningstagande som förtydligar att myndigheten anser att beräkningen alltid ska göras utifrån yta när det gäller bostadsrättsföreningar. Den ytterligare förklaring till detta som Skatteverket ger kan tolkas som följer:

Enligt Skatteverkets uppfattning kan en bostadsrättsförening inte beräkna momsavdraget utifrån årsomsättning när inköpen delvis gäller bostäder. Då gäller det som heter avdragsförbudet för stadigvarande bostad och en bedömning ska göras av användningen av inköpen ”efter skälig grund”. När det gäller fastigheter bör uthyrningsbar yta vara en utgångspunkt för att visa användningen eftersom en uppdelning efter ytan mer exakt än årsomsättningen visar hur inköpet används i föreningens verksamhet.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet