Så hanterar ni övergivna eller felparkerade fordon

Felparkerade bilar är ett problem för många bostadsrättsföreningar. Vanligast är att anlita ett parkeringsföretag för att lösa problemet. Uppenbart övergivna fordon får inte flyttas hur som helst, utan föreningen måste följa en viss procedur.

Många föreningar tecknar avtal med parkeringsföretag för att hantera felparkerade bilar i sina områden. Då slipper de att själva bötfälla medlemmarna och besökarna, liksom även att driva in böter, eller kontrollavgifter som är den rätta benämningen. Ofta skrivs då avtalet så att intäkterna från felparkeringarna tillfaller företaget.

Hur och när kontrollavgift får tas ut

Enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering får föreningen som markägare ta ut en avgift om ett fordon parkerats fel, men det förutsätter en tydlig skyltning med vägmärken inom området. Avgiften får inte överstiga de kontrollavgifter som gäller inom kommunen. Fordonets förare och ägare ansvarar solidariskt för att kontrollavgiften betalas.

Om föreningen vill ta ut en kontrollavgift ska en betalningsuppmaning, alltså en p-bot, överlämnas eller fästas på fordonet. Betalas den inte i tid ska föreningen påminna fordonets ägare innan avgiften kan inkasseras enligt inkassolagen.

Övergivna fordon och fordonsvrak

Problemet med övergivna fordon är att det kan vara svårt att få tag på den registrerade ägaren till fordonet, och då kan det ta lång tid att bli av med det. Ägaruppgifter kan hämtas från bilregistret, men inte sällan kommer brev skickade till ägaren i retur på grund av okänd adress.

Fordonet får flyttas först efter att en månad har gått från det att föreningen påbörjade sina försök att underrätta ägaren. Genom att spara brev som kommit i retur eller kvitto på rekommenderat brev kan föreningen visa när försöken inleddes.

Föreningen får inte flytta bilar själv

Om fordon står uppställda trafikfarligt eller är fordonsvrak, som de kallas i lagen om flyttning av  fordon, kan de flyttas omedelbart med stöd i lagen. Tänk dock på att föreningen inte får flytta fordon eller fordonsvrak på egen hand. Det är antingen kommunen, Trafikverket eller polisen som ska hantera bortforslingen. Föreningen bör i första hand kontakta kommunen.

Kvarlämnade cyklar och mopeder av klass II-typ, de som får köras i max 25 kilometer i timmen, är det enklare att bli av med. Eftersom det inte finns någon registrering av ägare finns heller inget krav på att underrätta ägaren innan bortforsling sker. Om föreningen har problem med kvarlämnade cyklar, mopeder och andra oregistrerade fordon kan dessa lämnas in till polisen utan försök att hitta ägaren.

Fordonsbegrepp enligt lagen om flyttning av fordon

  • Fordon: Varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor.
  • Registrerat fordon: Fordon som är upptaget i vägtrafikregistret, det militära fordonsregistret eller motsvarande utländska register.
  • Fordonsvrak: Fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter, anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Felparkerade och kvarlämnade fordon

    Felparkerade bilar är ett problem för nästan alla bostadsrättsföreningar. Vanligast är att anlita ett parkeringsföretag för att lösa problemet. Lämnas fordon olovligt kvar finns en procedur att följa för att få flytta bort dem.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet