Förpackningsinsamling kan ge ersättning

Sedan årsskiftet har kommunerna tagit över ansvaret för hushållens insamling av förpackningar. Bostadsrättsföreningar som redan har fastighetsnära insamling behöver ha koll på att entreprenören som anlitas är godkänd av kommunen. Ni kan också få bidrag för insamlingen men det ser olika ut i kommunerna. Kolla upp vad som gäller hos er.

Från den 1 januari i år är det kommunerna som har ansvaret för förpackningsinsamlingen från hushållen. Kommunerna ska ha infört fastighetsnära insamling senast den 1 januari 2027 men väljer när de inför den, antingen år 2024, 2025 eller 2026.

Har ni godkänd entreprenör?

Många bostadsrättsföreningar har sedan tidigare förpackningsinsamling i nära anslutning till sin fastighet och anlitar en entreprenör för hämtningen. Nu gäller alltså att ni behöver ha koll på att entreprenören som anlitas är godkänd av kommunen. Om den är det kan ni lugnt fortsätta använda entreprenören men om den inte är det behöver ni kontakta en ny godkänd entreprenör.

Kostnader och bidrag

Tänk på att kolla om avgiften har ändrats efter årsskiftet. Varje entreprenör sätter sin prislista. Dock kan den begränsas av en maxtaxa som i vissa fall har beslutats av kommunen.

I flera kommuner finns det också möjlighet för fastighetsägare att söka bidrag i efterhand. Även detta ser olika ut i olika kommuner men förekommer i både norra och södra Sverige.

Olika utbetalningssätt

Ett antal kommuner, bland annat Stockholms stad, betalar ut ersättningen löpande under året, med start efter sommaren. För att få ersättning för första kvartalet ska ansökan ha kommit in till Stockholm Vatten och Avfall senast den 24 mars.

En del andra kommuners vatten- och avfallsföretag betalar automatiskt ut ersättningen till de föreningar och fastighetsägare som har fastighetsnära insamling.

Enhetlig ersättningsmodell

Bidraget grundar sig på ersättningsmodellen som är beslutad av Naturvårdsverket. Det innebär att ni inte längre behöver stå för hela insamlingskostnaden. Ersättningen kommer kanske inte att täcka hela kostnaden för insamlingen men det blir ett bidrag till föreningen.

Tänk på att:

Kontakta kommunen om ni har fastighetsnära insamling och inte redan har fått information från kommunen eller det företag inom kommunen som ansvarar för detta.

Relaterade artiklar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet