Varför låter inte köksfläkten?

Att köksfläkten är tyst när du sätter på den behöver inte betyda att den är trasig. Tvärtom kan ett surrande motorljud innebära att din fläkt stökar till dina grannars ventilation.

En köksfläkt är inte alltid en köksfläkt. Det finns många varianter och i flerfamiljshus sitter det ofta en spiskåpa i stället för en fläkt. Eller någonting däremellan.

– Begreppsförvirringen är bred och att sätta in fel fläktlösning vid en köksrenovering är ett jättevanligt misstag, ett fel som ofta upptäcks under en OVK, säger Fredrik Byström, filialchef på Bravida i Skellefteå.

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll, något som genomförs regelbundet i landets flerfamiljshus. Är det fel fläktlösning installerad, kan systemet bli underkänt, förklarar han. 

– Det är synd, för köksfläkten är en inredningsdetalj och ofta ganska kostsam.

Många flerfamiljshus har ett centralt ventilationssystem, där en fläkt  å taket suger ut luft. Till det kopplas en spiskåpa med ett spjäll, som öppnas vid matlagning.

– De är helt tysta, du kan möjligen höra ett litet luftsus, säger Fredrik Byström.

Men om du installerar en köksfläkt med en egen motor i ett sådant system, kan resultatet bli att du pressar in matos hos grannarna. Eller suger ut mer luft än du kan ta in – då får du själv in smutsig luft från till exempel trapphuset.

En tredje lösning är en kolfilterfläkt, som renar luften och skickar ut den i rummet igen.

– Problemet är att de boende sällan klarar underhållet. Kolfiltret bör bytas minst en gång om året, annars suger den ingen luft.

Utöver kolfilterfläkten  måste det dock alltid också finnas ett luftutsug för ventilationens skull.

Det finns också en uppsjö med kombinationer av spiskåpor och köksfläktar beroende på vilken ventilationslösning fastigheten har.

– Det är inte lätt som lekman att veta vad som är rätt i just din fastighet. Så börja alltid köksrenoveringen hos styrelsen, inte hos byggvaruhandeln.  Styrelsen vet vilken sorts lösning du ska ha och då eliminerar du de här problemen, säger han.

Så kan fel fläkt bli rätt

Har du köpt en köksfläkt med egen, stark motor som måste kopplas bort kan möjligheten finnas att installera en speciallösning. En ventilationstekniker installerar då ett automatiskt tryckstyrt spjäll på imkanalen till din fläkt. Lösningen är dessvärre relativt
kostsam, men du får behålla din nya fläkt.

Av: Petra Olander

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet