Utdelade stipendier under år 2022

Förra året, 2022, delade Bostadsrätterna ut två stipendier. Det ena för ett examensarbete som rörde nyproduktion och det andra för ett arbete om bostadsrättsföreningars årsredovisningar.

Bostadsrätterna delar ut ett stipendium om 15 000 kronor till den eller de studenter som i sitt examensarbete, vid ett universitet eller en högskola i Sverige, tillför nya kunskaper kring bostadsrätten som boendeform. 

Under år 2022 har vi haft nöjet att dela ut två stipendier till följande studenter:

Ahnna Hylander och Alexandra Ulfson vid Malmö universitet för examensarbetet ”Konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter – en undersökning av konsumentskydd, felregler samt bostadsrättsföreningens ansvar gällande avvikelser i nyproducerade bostadsrätter”. 

Andreas Åström och Boris Pejic vid Högskolan i Halmstad för examensarbetet ”Vad anges om framtida ekonomiska förpliktelser? En studie av bostadsrättsföreningars årsredovisningar”.

Bostadsrätterna säger grattis!

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet