Små bostadsrättsföreningar nekas lån

En förening med få lägenheter kan precis som andra behöva renovera tak och fasader på sitt hus. Men att få lån i banken kan vara stört omöjligt – även om föreningens ekonomi är god. Det ringa antalet lägenheter i föreningen kan då stjälpa projektet.

Vi blir just nu kontaktade av små bostadsrättsföreningar som har svårt att låna pengar i bankerna. Antingen vill de låna till en större renovering eller byta bank för att få bättre räntevillkor.

Dessa föreningar får dock i många fall blankt nej, trots att de har en god ekonomi. Några ytterligare kreditbedömningar görs alltså inte, utan enbart att det är få lägenheter i föreningen är skäl nog, enligt banken. En förening vi talat med vittnar om att de tillfrågade bankerna kräver minst tio lägenheter, men helst fler.

Vi ställer frågan direkt till bankernas presstjänster och får då helt andra besked. De allra flesta av dem hävdar att det inte finns några tvingande policyer, utan att det görs en bedömning av återbetalningsförmåga och säkerhet i varje enskilt fall, oavsett om det rör privatpersoner, företag eller bostadsrättsföreningar.

Danske Bank medger ändå att banken gör en striktare bedömning av en liten förening med färre än tolv lägenheter, vilket kan innebära sämre villkor. Även SEB drar en gräns och kräver att föreningen har fem lägenheter för att den ska få lån i banken.

Till grund för bankernas inställning ligger troligtvis uppfattningen att mindre föreningar kan innebära en större risk, eftersom det finns färre medlemmar att fördela risken på, dessutom att den enskilde medlemmen får väldigt stor påverkan på föreningens ekonomi i en liten förening.

Om en liten, välmående förening behöver renovera taket, men inte får lån i banken, vad ska den då göra?
– Ja, om föreningen inte har några pengar i kassan kan man inte renovera. De boende skulle då kunna skjuta till pengar, men det kräver att även de har tillgångar, för annars kanske inte heller medlemmarna får låna med sina bostadsrätter som säkerhet. Då kan effekten bli att värdet på lägenheterna sjunker, säger Ulrika Blomqvist, jurist och vd på Bostadsrätterna.

De banker som svarade på vår förfrågan var Swedbank, Handelsbanken, Danske Bank, SEB, Nordea och SBAB.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet