Så höjer ni hyran för bostadshyresgäster

Ökade kostnader i föreningen till följd av höjda räntor och elpriser gör att föreningar med hyresgäster säkert vill höja hyrorna. Då är det viktigt att föreningen gör allt i rätt ordning. Vad som gäller beror på antalet hyresgäster och om det finns en så kallad förhandlingsordning.

När en bostadsrättsförening vill höja hyrorna för sina hyresgäster efter en ombildning finns en hel del att tänka på.

Fler än tre hyreslägenheter = Förhandlingsordning*

Förhandlingsordning behövs inte om det finns färre än tre hyresrätter i en fastighet. Om ingen förhandlingsordning finns skriver bostadsrättsföreningen direkt till hyresgästerna med sin begäran om ”ändring av hyresvillkoren” och vilken hyra som begärs. Om hyresgästen och föreningen inte kommer överens kan föreningen gå till hyresnämnden med sin begäran. Förhandlingen i hyresnämnden är kostnadsfri.

Förhandlade hyror på orten är vägledande

I de årliga hyresförhandlingarna finns ofta en förhandlingsöverenskommelse om hyreshöjning i den aktuella kommunen mellan Hyresgästföreningen och kommunalt bostadsbolag på orten respektive lokal fastighetsägarorganisation. Den är vägledande för privatägda fastigheter och styr den höjning ni som fastighetsägare kan begära. Höjningen kan också variera mellan områden och även bero på fastigheternas byggår och ombyggnadsår.

Förslag om höjning av hyran

Om en förhandlingsordning finns ska ni som fastighetsägare lämna ett förslag, en förhandlingsframställan, till Hyresgästföreningen tre månader innan den nya hyran ska tas ut. Därefter kallar Hyresgästföreningen till förhandling. Bostadsrättsföreningen bör alltså skicka in framställan senast den 30 september året före en höjning från 1 januari. På så sätt kan föreningen oftast höja sina hyror samtidigt som de höjs inom allmännyttan och i privatägda hyresfastigheter. I förhandlingsframställan ska det framgå att föreningen tänker förhandla hyror, men nivån behöver inte specificeras. Skriv i stället att föreningen ”yrkar i enlighet med de allmännyttiga och privatägda hyresfastigheterna”.

Hyresnämnden avgör tvister

Ibland kommer parterna inte överens om hyreshöjningen och förhandlingen strandar. Då kan föreningen vända sig till hyresnämnden. En viktig skillnad för lägenheter med förhandlingsordning jämfört med dem utan är att den nya hyran börjar gälla tre månader efter att den ursprungliga framställan gjordes till Hyresgästföreningen, och hyresgästerna kan få en retroaktiv höjning. För lägenheter utan förhandlingsordning blir höjningen aktuell först efter ansökningstillfället till Hyresnämnden. Överväg att anlita jurist om det kommer till en tvist.

*Förhandlingsordning som tecknats: innebär att bostadsrättsföreningen är överens med en hyresgästorganisation, i regel Hyresgästföreningen, om att förhandla om hyresrättsfrågor. Den följer med fastigheten vid ägarbyte och fastighetsägaren är då skyldig att först förhandla med hyresgästföreningen innan kontakt tas med enskilda hyresgäster eller hyresnämnden.

 

Tänk på att

  • Kontrollera med Hyresgästföreningen om en förhandlingsordning finns. Om en olovlig hyreshöjning
    tas ut blir föreningen återbetalningsskyldig och får även höga skadeståndskrav från Hyresgästföreningen.
  • Ingen hyreshöjning kan tas ut för normalt underhåll i fastigheten, däremot standardhöjande åtgärder som att renovera badrum. Höjningen gäller vanligtvis från månaden efter att renoveringen är klar.
  • Det måste finnas ett skriftligt godkännande från hyresgästen vid standardhöjande åtgärder, annars finns inget stöd i hyreslagen för höjningen, som då kan tas ut först efter fem år. 

 

 

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Hyresförhandling bostad

    Bruksvärdeshyra, förhandlingsordning och ändring av hyresvillkor. Detta är begrepp som förekommer i samband med bostadshyresförhandling. En grundläggande fråga är hur många hyreslägenheter som finns i föreningen.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet