Post behöver inte längre delas ut vid bostaden

Sedan den 1 april i år gäller Post- och telestyrelsens nya föreskrifter när det gäller utdelning av post. Det innebär att post inte längre behöver delas ut vid bostaden. I stället kan många boende behöva hämta sin post vid en postanordning upp till 200 meter från hemmet – som de dessutom får betala för.

Post- och telestyrelsen, PTS, la i höstas fram förslag på nya föreskrifter som bland annat innebär att den som är utsedd att utföra posttjänsten, Postnord, efter samråd kan flytta utdelningen av mottagarnas post till en plats belägen upp till 200 meter från bostaden. I slutet av förra året fattade myndigheten beslut om att införa de nya reglerna.

Syftet med dem är enligt PTS att anpassa post- och paketutdelningen till användarnas behov i ett mer digitaliserat samhälle och att säkerställa en lägsta nivå på postservicen. Det handlar också om en effektivisering för att Postnord därigenom minskar sina kostnader.

Om Postnord vill flytta postanordningar måste företaget inleda samråd med bostadsrättsföreningen och om föreningen inte accepterar ändringen kvarstår utdelningen som tidigare. Det är åtminstone så PTS beskriver hur föreskrifterna ska tolkas.

Kostnaden för flytten och nya postanordningar ska fastighetsägarna stå för, vilket i slutänden innebär alla boende. Om det blir maximal effekt på flyttarna beräknas kostnaden för alla flerfamiljshus landa på 2–7,8 miljarder kronor. För småhusens del handlar det om mellan 1,6 och 6 miljarder kronor. 

Bostadsrätterna var en av de 73 remissinstanser som fick lämna synpunkter på PTS förslag och som varit kritisk till de nya reglerna.

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 april i år.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet