Olovliga ändringar utanför lägenheten kan stå medlemmen dyrt

En medlem har ganska stor frihet att göra ändringar i sin lägenhet. Men utanför den är det inte tillåtet alls på eget bevåg. Vad som är en del av bostadsrätten, exempelvis mark och förråd, är därför viktigt att ha koll på. Att inte ha det kan bli en dyr historia, visar en färsk hovrättsdom.

En bostadsrättshavare får inte göra några ändringar utanför sin lägenhet utan styrelsens tillstånd, eftersom det är föreningen som bestämmer över dessa delar av huset. Om en medlem vill göra en förändring som påverkar huset eller marken utanför sin lägenhet krävs att detta tas upp på en föreningsstämma och att den ger sitt tillstånd.

– Till exempel får inte en bostadsrättshavare anlägga en uteplats på föreningens mark utan tillstånd av stämman eller för den delen bygga om i det angränsande förrådet – om det inte är en del av bostadsrätten, förtydligar Karin Lidekrans, jurist och styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

Om en sådan ändring ändå görs kan det resultera i att medlemmen tvingas återställa det som ändrats till ursprungligt skick.

Det tydliggörs av en nyligen avkunnad dom i Svea hovrätt, som fastställde en tingsrättsdom angående om ett förråd tillhörde lägenheten eller inte.  Medlemmen som hade en bostadsrätt i en stugby byggde en bastu i förrådet intill och hävdade att detta ingick i bostadsrätten. Föreningen å sin sida menade att förråden var föreningens ansvar och att bostadsrättshavaren inte ansökt om tillstånd för bastubygget. I upplåtelseavtalet, det avtal som ska definiera vad som ingår i bostadsrätten när den blir bostadsrätt första gången, framgick inte detta tydligt.

Efter utredning konstaterades – med hjälp av bland annat mätningar av lägenheten, hur förråden disponerats och underhållits samt var de var  placerade – att de tillhörde föreningen och inte bostadsrättshavarna. Medlemmen hade alltså olovligen gjort ändringar i förrådet och dömdes därför inte bara att återställa förrådet, utan också att betala samtliga rättegångskostnader på totalt drygt 700 000 kronor.

– Med andra ord är det viktigt att medlemmen tar reda på vad som faktiskt ingår i bostadsrätten innan projektet påbörjas. För att undvika att medlemmar behöver återställa exempelvis en ombyggnad som den här kan det var en god idé att trycka lite extra på detta i informationen till medlemmarna. Alltså att vid minsta osäkerhet kontakta styrelsen först, poängterar Karin Lidekrans.

 

Relaterade ämnen

  • Ombyggnation utanför lägenhet

    En bostadsrättshavare får i princip inte göra några ändringar utanför sin bostad utan styrelsens tillstånd. Det gäller även marken om inte den ingår i bostadsrätten. I vissa fall krävs också tillstånd av stämman.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet