Nya regler för matavfallskvarnar från den 1 januari 2024

Den 1 januari i år kom nya direktiv från Naturvårdsverket som innebär att matavfall ska sorteras och hållas separat från övrigt avfall från årsskiftet 2023/2024. Det betyder att avfallskvarnar som är kopplade direkt till avloppet inte får installeras.

Alla som har avfallskvarnar installerade och kopplade direkt till avloppet måste därför hitta alternativa lösningar för att uppfylla regelverket nästa år, till exempel genom att beställa matavfallshämtning vid fastigheten.

Om föreningen däremot i sin fastighet har avfallskvarnar som är kopplade till en tank eller avskiljare så kan kraven om separat insamling av matavfall uppfyllas.

I skrivande stund är det fortfarande oklart hur de nya reglerna från Naturvårdsverket kommer att påverka de fastigheter som i dag sorterar sitt matavfall med hjälp av kvarn där resterna av matavfallet går direkt ut i avloppet. Det framgår alltså inte i regelverket att fastighetsägare måste säkerställa att befintliga kvarnar monteras bort.

Klart är däremot att det inte blir tillåtet för de enskilda medlemmarna att installera matavfallskvarnar, eftersom dessa inte uppfyller kraven på vare sig utsortering eller separat insamling. Enskilda medlemmar har heller ingen möjlighet att koppla dessa till en tank eller avskiljare.

Användningen av sådana avfallskvarnar kräver därför normalt att kommunen har beviljat dispens. Enligt avfallsförordningen ges även dispens ifall utsorteringen inte är möjlig eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Eftersom de nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2024 är det lämpligt att föreningen informerar medlemmarna om reglerna ifall de har planer på att installera matavfallskvarnar. Det är också viktigt att förbereda för matavfallshämtning vid fastigheten om det inte redan gjorts. Vissa kommuner har ett högt beställningstryck på utkörning av kärl.

Läs mer på naturvardsverket.se.

Den egna kommunen kan ha mer information om vad som gäller just hos er. Till exempel som här på Stockholms stads webbplats.

 

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet