Klimatstegen – nytt verktyg ska minska klimatpåverkan

En nyligen lanserad metod ska stegvis minska klimatpåverkan från drift och förvaltning av fastigheter. Klimatstegen baseras på ett antal klimatnyckeltal och en vägledning och är unik, eftersom den utgår från fastighetsägares, däribland bostadsrättsföreningars, förutsättningar. Verktyget är kostnadsfritt att använda.

Klimatpåverkan från drift och förvaltning av byggnader orsakas bland annat av energianvändning, byggnadsmaterial till underhåll och ombyggnader, vattenanvändning, avfall och skötsel av utemiljö. Nu lanseras Klimatstegen – ett verktyg för att stegvis minska klimatavtrycken i fastigheterna efter fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens förutsättningar. Metoden är utvecklad i nära samarbete mellan fastighetsägare och Lunds Tekniska Högskola, och arbetet är finansierat av Energimyndigheten. Klimatstegen är fri att använda utan förbehåll och avgifter.

Klimatstegen  innebär att klimatarbetet i förvaltningen följs upp med 20 nyckeltal, så kallade Klimat-KPI:er*. Till varje nyckeltal finns en vägledning med klimatåtgärder som ska genomföras för att få ut mesta möjliga klimateffekt för investerad tid och satsade pengar.

Metoden är en konkret vägledning för hur styrelsen i en bostadsrättförening eller den tekniska förvaltaren för en byggnad kan jobba för att minska sin klimatpåverkan i sina vanliga arbetsuppgifter.

Byggnadens klimatstatus beskrivs med fyra klimatsteg: i gång, bra, mycket  bra och klimatoptimerad. Inga gränsvärden används. I stället utgår metoden från förbättringsarbete efter den enskilde fastighetsägarens förutsättningar. 
Bostadsrätternas styrelserådgivare Nickas Pettersson var med vid lanseringen av Klimatstegen.

– Jag är positivt överraskad över hur genomtänkt och omfattande verktyget är. Det är hyfsat enkelt att komma i gång, men en lekman måste nog räkna med  att behöva ta lite hjälp av sakkunniga som exempelvis energikartläggare eller sin tekniska förvaltare, under resans gång, säger han.

All information om Klimatstegen finns på klimatstegen.se, vilken, tills att en ordinarie webbplats är klar, leder till Svensk Energiutbildning.

*KPI = Key Performance Indicator – ett mätbart värde som under en avgränsad tidsperiod visar hur effektivt ett mål uppnås.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet