Föreningen fick betongen att åter blomstra

Under många år förde väggreliefen ”Evolution” en tynande tillvaro. Nu har Eric Elfwéns konstverk från 1968 återfått sin forna glans tack vare ett initiativ av Brf Åkeslund 1. – Sveriges kulturarv har fått tillbaka ett uppskattat konstverk, säger föreningens projektledare Viera Larsson.

Viera Larsson tittar till arbetet halvvägs in i processen. Foto: privata projektfoton
Viera Larsson tittar till arbetet halvvägs in i processen. Foto: privata projektfoton

Tidigare inhyste fastigheterna på Tunnlandsvägen i Bromma i västra Stockholm Åkeshovs sjukhus, byggt 1967. Numera är det bostadshus efter att sjukhussalarna förvandlats till lägenheter i slutet av 1990-talet. Men spåren finns kvar: som konstverket ”Evolution”, uppfört vid huvudentrén av skulptören Eric Elfwén. Det är en monumental relief i betong och metall som en gång hade offentlig förvaltare, men där ansvaret nu ligger på bostadsrättsföreningen Åkeslund 1 som är husets nya ägare.

– Vi hittade ett vykort på Tradera över hur sjukhuset såg ut på den tiden och då fanns konstverket med. Jag gick och tittade närmare på det och visste att vi hade vissa trasiga delar förvarade i källaren, säger föreningens ordförande Ludwig Hedlund.

Under årens lopp hade reliefdelar också gått förlorade och betongen drabbats av fuktskador. Det stod klart att ”Evolution” hade tappat mycket av sin lyster, vilket gav Ludwig Hedlund idén att låta restaurera det drygt 5 meter långa och 2,5 meter höga konstverket.

Styrelsen var med på noterna. För att komma i gång bildade Ludwig Hedlund
en projektgrupp tillsammans med ledamöterna Viera Larsson, Gunlög Sundberg och Mikael Porsklint. Efter att ha sökt och beviljats bidrag motsvarande 75 procent av budgeten från Länsstyrelsen kunde arbetet påbörjas i april 2022. Resterande belopp fick de av privata stiftelser.

– Det finns många stiftelser så var inte rädd för att söka pengar med det här syftet, säger Gunlög Sundberg.

Konstnären och skulptören Marco Cueva anlitades och han visade sig vara ovärderlig under resans gång, men även flera andra yrkesgrupper inom metall- och konstgjuteri och byggfirmor utgjorde viktiga hörnstenar.

Utifrån gamla bilder från Statens kulturråd tolkade och skulpterade Marco Cueva sedan fram alla saknade delar av reliefen. Först utformades de i trä för att sedan gjutas i aluminium.

Marco Cueva inspekterar konstverket inför arbetet tillsammans med Ludwig Hedlund och Gunlög Sundberg från föreningens projektgrupp.
Marco Cueva inspekterar konstverket inför arbetet tillsammans med Ludwig Hedlund och Gunlög Sundberg från föreningens projektgrupp.

– Marco Cueva är otroligt skicklig. Det ser fantastiskt ut. En stark motivation för oss var också den positiva feedback som vi fick från Statens konstråd som uppmuntrade oss till att genomföra detta, säger Viera Larsson.

I oktober var arbetet klart. Återinvigningen ägde rum i december och väckte stort intresse. Föreningslokalen var mer än fullsatt och slutresultatet överträffade även projektgruppens förväntningar.

– Det kunde inte bli bättre, det är som en ny värld öppnar sig när man ser verket nu. Vi är måna om att ha en förening med trivsel gällande det estetiska. Konstverket heter ”Evolution” och handlar om utveckling. Som bostadsrättsförening kanske vi kan ha det som motto: kontinuitet och förändring, säger Gunlög Sundberg och Viera Larsson flikar in:
– Vi har fått många positiva kommentarer från medlemmarna och för mig som är arkitekt har det också handlat om att behålla en konstnärs språk för offentligheten. Vi lyckades också hitta den avlidne upphovsmannens son, Ragnar Elfwén. Han är tacksam, säger Viera Larsson.

Vad skulle ni säga till andra föreningar som överväger att renovera ett 
konstverk?
– Har ni ett konstverk i det skick som vi hade tycker jag ni ska fundera på om ni inte ska göra någonting åt det i stället för att låta det förfalla. Men ni får vara beredda på att arbetet tar tid, säger Ludwig Hedlund.

Henrik Orrje är chef för tillsyn och samling på Statens konstråd. Han förklarar att förvaltning och vård av offentlig konst som är beställd till en fastighet hamnar under nuvarande fastighetsägares ansvar.

– En viktig grund är att som ägare skaffa sig tillräcklig kunskap om de värden som konstverket, och den miljö som det är del av, representerar. Då skapas förutsättningar för att långsiktigt kunna planera och verka för att betydelsefulla konst- och kulturvärden inte går förlorade, säger Henrik Orrje som har ett råd till föreningar som sitter på en konstskatt: 
– Jag rekommenderar Statens konstråds och Riksantikvarieämbetets webbsidor där det både finns rapporter och metodstöd om offentlig konst som kulturarv för att lära sig mer.

Av: Lars Öhman

Relaterade artiklar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet