Elprisstöd till bostadsrättsföreningar – eller inte?

Våra rådgivare får en hel del frågor om de aviserade elprisstöden (elstöd). Ska föreningar få ta del av dessa och när betalas de i så fall ut? Här försöker vi reda ut vad som gäller – så långt det är klart.

Att det råder en viss förvirring kring de elprisstöd som utlovats till elanvändarna är inte konstigt. Redan den förra regeringen meddelade att någon typ av kompensation skulle betalas ut på grund av de onormalt höga elpriserna. Men inte till vilka och när.

Bostadsrättsföreningar ska omfattas av stöd 1

I höstas blev det dock klart att även bostadsrättsföreningar skulle omfattas av det stöd som grundade sig på elförbrukningen under tolvmånadersperioden oktober 2021 – september 2022. Men bara elanvändare med egna elnätsavtal i södra Sverige – elområde 3 och 4 – skulle få ta del av det.

Företag, där även bostadsrättsföreningar räknas in, blev dock satta på vänt på grund av EU:s statsstödsregler och i skrivande stund är det fortfarande inte klart när föreningar kan få pengar utbetalda. I bostadsrättsföreningar med gemensam el betyder det att medlemmarna också får vänta på sina pengar eftersom dessa hushåll inte får stödet utbetalt till sig utan till sin förening.

Stöd 2 – företag och föreningar omfattas inte

I januari i år föreslog regeringen att ytterligare stöd skulle betalas ut för november och december 2022. Denna gång till hela Sverige med en begränsning av ersättningen till 80 procent av den uppmätta förbrukningen. Dock utesluts företag, organisationer och därmed också bostadsrättsföreningar. Det betyder att medlemmar i föreningar med gemensam el inte får någonting, såsom förslaget är utformat.

 Läs mer på Svenska kraftnäts webbplats.

FAKTA

Om elprisstöden

Stöden bygger på att intäkter från överbelastning i elnätet, så kallade flaskhalsintäkter, kortsiktigt finansierar nödåtgärder för hushåll, föreningar och företag vilket har godkänts av Energimarknadsinspektionen.

Stöd 1 i elområde SE3 ger en kompensation med 50 öre/förbrukad kilowattimme till hushållen och i elområde SE4 blir stödet 79 öre/förbrukad kilowattimme.

Regeringen har givit Försäkringskassan i uppdrag att hantera utbetalningen till privatpersoner.

När stödet ska betalas ut till företag och föreningar och av vilken myndighet är i skrivande stund inte klart.

Relaterade artiklar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet