Dubblerad kostnadsökning för vatten och avlopp

Totalkostnaden för el, fjärrvärme, avfall samt vatten och avlopp har ökat med 11 procent under året. Det visar den senaste rapporten från Nils Holgerssongruppen, som Bostadsrätterna ingår i.

Nils Holgerssongruppen kartlägger avgifter och taxor i hela landet. Det är VA (vatten och avlopp) och el som står för de största ökningarna med 7,9 respektive 17,7 procent.

Stor skillnad mellan kommunerna – dyrast för boende i Nordanstig – lägst för Luleborna
Totalkostnaden för el, fjärrvärme, avfall och VA har ökat med 11 procent under det senaste året. Skillnaden mellan de billiga och de dyra kommunerna ökar. Dyrast är det för boende i Nordanstig som i snitt betalar 3 226 kronor per lägenhet och månad jämfört med boende i Luleå som betalar 1 917 kronor.

- Det senaste årets kostnadsökningar sätter en enorm press på hushållen och fastighetsföretag som redan är hårt pressade av inflation och kraftigt stigande räntor. Det här är nödvändiga tjänster i ett hushåll och inget som går att göra avkall på, säger Louise Wall, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Sedan år 2000 har prisökningen för Nils Holgersson varit hela 120 procent jämfört med en inflation på totalt 53 procent.

Kostnadsökningen för vatten och avlopp dubblerad på ett år
Kostnadsökningen för VA har dubblerats till 7,9 procent i år jämfört med 3,8 procent förra året men det ser olika ut runt om i landet. 103 kommuner höjer kostnaderna för VA med 10 procent eller mer, 51 kommuner har oförändrad taxa och fyra kommuner sänker sin taxa. Mest betalar boende i Tjörn med en snittkostnad på 11 062 kronor per lägenhet och år jämfört med Solna kommun där de boende betalar 1 891 kronor per lägenhet och år.

- Fastighetsägare och hushåll måste kunna lita på att samhällsaktörer, till exempel inom vatten och avlopp arbetar långsiktigt och strukturerat. Systemen för vatten och avlopp ska hålla i 100 år. Då är det inte rimligt med dessa chockhöjningar, säger Louise Wall, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Höjningarna i de 10 största kommunerna ligger i linje med rikssnittet men tre kommuner sticker ut – Norrköping, Malmö och Örebro – där den gemensamma nämnaren är att både fjärrvärme och elnätet ägs av Eon.

- Nätföretaget har inte några konkurrenter och som konsument kan du inte påverka vilket nät eller leverantör som du tillhör. Även fjärrvärmenätens monopolliknande ställning gör konsumenten utsatt. Skillnaderna i pris är stora mellan olika nät och här vill vi se en ökad transparens kring prissättningen, säger Louise Wall.

Läs hela rapporten på Nils Holgerssongruppens webbplats.

Om Nils Holgerssongruppen

Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. Statistiken i denna rapport har hämtats från Svenskt Vatten, Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen Sverige, statistikmyndigheten SCB samt genom egen insamling.

 

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet