Bostadsrätterna uppdaterar Föreningens egen webbplats

Vi har i många år erbjudit våra medlemsföreningar en kostnadsfri medlemsförmån – ett publiceringsverktyg för att skapa en egen webbplats för föreningen. Det nuvarande verktyget har funnits sedan år 2013 och används av fler än 2 000 föreningar. Nu är det dags att utveckla och uppgradera tjänsten!

Det nuvarande publiceringsverktyget är byggt i Drupal 7, som det heter, vilket kommer att fasas ut för att helt upphöra. Av den anledningen planerar Bostadsrätterna att under 2023 uppgradera befintlig plattform till en ny version som heter Drupal 9. Förändringarna mellan Drupal 7 och 9 är dock så omfattande att lösningen måste byggas upp på nytt.

Bostadsrätterna arbetar just nu med att utveckla och säkerställa den nya lösningen i Drupal 9. Framför allt handlar det om att ta fram en automatiserad process för att uppgradera alla de webbplatser som finns i dag och planen är att dessa ska flyttas över automatiskt till den nya plattformen under hösten 2023.

Lösningen i Drupal 9 kommer i stort sett att likna den tidigare med en stor fördel: att vi får en mer framtidssäker lösning som gör det möjligt att uppdatera verktyget och webbplatserna betydligt mer frekvent. Målet med tjänsten är även fortsättningsvis att våra medlemsföreningar enkelt ska kunna skapa och underhålla sina publika webbplatser för att sprida information till sina medlemmar, men även till mäklare och andra intressenter.

Vad innebär uppgraderingen för er som använder tjänsten i dag?

Målsättningen är att leverera en näst intill sömlös uppgradering, det vill säga en övergång som inte märks. I ett första steg kommer den klassiska designmallen finnas kvar och er webbplats ser ungefär likadan ut och har samma funktionalitet efter uppgraderingen. Detta är en förutsättning för att innehållet ska kunna överföras.

En av de första stora uppdateringarna därefter innebär att vi kan erbjuda en ny designmall, vilket är frivilligt. Designen är mer modern och kan hantera dagens skärmstorlekar och navigering via mobiltelefoner bättre. Även administrationsgränssnittet för att publicera innehåll samt övriga funktioner och användarhantering kommer att hanteras i stort sett lika som tidigare. Detta för att redaktören ska få en så smidig övergång som möjligt.

Vilka funktioner tillkommer?

• Ny designmall
• Förbättrade menyer för mobila enheter
• Möjlighet att använda en egen domän
• Funktion för att prenumerera på nyhetsbrev via e-post
• Förbättrad spam-hantering
• Uppdaterat statistikverktyg

Utöver det som nämnts ovan gör vi en hel del förbättringar i infrastrukturen för att säkerställa en driftsäker tjänst i flera år framöver. Några funktioner som i dag används i en extremt liten omfattning kommer att försvinna. Dessa är RSS-flödet, Kommentarer och Kalender/händelser.

 

Frågor och svar (uppdateras löpande)

Jag har hittat ett fel på min uppdaterade webbplats, när kan det vara åtgärdat?

Vi har identifierat några buggar i den senaste uppdateringen, och vårt team arbetar intensivt med att undersöka och lösa dessa problem. Akuta buggar och fel åtgärdas omedelbart, medan mindre brådskande åtgärder felsöks kontinuerligt och åtgärdas efter uppdateringen.

När kan vi förvänta oss den nya webbplatsen?

Uppdateringarna planeras att starta natten till den 11 oktober och förväntas pågå i cirka två veckor. Under denna period kommer samtliga webbplatser successivt att migreras till vår nya plattform. 

Kommer det att påverka arbetet med dokumenthanteringen på något sätt? 

Efter uppgraderingen kommer webbplatsen i stort sett att se likadan ut och ha samma funktionalitet som tidigare. Detta är avsiktligt för att göra överföringen av innehållet så smidig som möjligt. Administrationsgränssnittet för att publicera innehåll och andra funktioner kommer också att förbli liknande för att underlätta övergången för redaktörerna.

En mindre förändring är att vi kommer att separera dokument- och bildhantering i olika arkiv för att förbättra översikten. Kopplingen av dokument och andra material till innehåll kommer att fungera precis som tidigare, eftersom detta är en standardfunktion i Drupal som vi inte har för avsikt att ändra.

Kommer vi att kunna använda bilder i andra format än liggande rektangulära?

Generellt sett fungerar bilder bäst i liggande format för att passa webbplatsens sidmallar. Dessa mallar är noga utformade för att säkerställa en stabil och säker plattform. Det är dock möjligt att använda bilder i andra format, såsom i bildgallerier på sidor, i stället för att använda dem som toppbilder.

Vi planerar att i en framtida uppdatering förbättra texteditorn så att redaktörer kan infoga bilder direkt i löptexten, vilket ger mer flexibilitet i bildanvändningen. Vissa bildfält kommer dock att förbli begränsade, precis som tidigare.

Kommer den nya lösningen kräva inloggning via till exempel Bank-ID för medlemmar?

Inloggningen kommer fungera precis som idag, det vill säga med användarnamn och lösenord. Ni väljer själva om ni vill ha ett och samma konto till alla medlemmar eller om ni önskar individuella konton. Vi har ingen möjlighet att erbjuda Bank-ID.

Kommer det att vara möjligt att prenumerera på nyhetsbrev som läggs upp på webbplatsen och få dessa skickade via e-post?

Vi har redan en funktion för nyhetsbrev i tjänsten i dag. Planen för den nya lösningen är att koppla ihop funktionen för nyhetsbrev via e-post med funktionen för nyhetsflödet på webbplatsen. Det innebär att redaktören som skapar en nyhet på webbplatsen även enkelt kan välja att det ska skickas ut ett meddelande till alla som prenumererar på nyhetsbrevet.

Kan vi få egna e-postadresser till styrelsen genom Bostadsrätterna?

Bostadsrätterna erbjuder inga e-postadresser. Många föreningar väljer att köpa en egen domän hos valfritt webbhotell som även tillhandahåller e-postadresser. Den egna domänen kan då användas både till e-post och kopplas till den webbplats som föreningen har genom oss.

Kan vi lägga till egna specialanpassade funktioner på nya webbplatsen?

Vi tillhandahåller ett enkelt standardiserat publiceringsverktyg som används av cirka 2 000 bostadsrättsföreningar. De färdiga sidmallarna går i viss mån att anpassa men den generella strukturen vad gäller utseendet är förutbestämd. Fördelen med det är att en redaktör utan större förkunskaper enkelt kan uppdatera innehållet och att vi kan erbjuda support för lösningen över tid, även då redaktörerna i föreningarna byts ut.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet