Ansök om elprisstöd nu

Bostadsrättsföreningar, likt företag, kan sedan i tisdags, den 30 maj, ansöka om elstöd. Efter godkännande betalas pengarna ut till föreningens skattekonto.

EU-kommissionen meddelade i början av maj att den godkänner Sveriges ansökan om att betala ut elstöd till företag och organisationer, däribland bostadsrättsföreningar.

I det här sammanhanget räknas alltså föreningar som företag och ska få det första elprisstödet som aviserades i slutet av förra året.  Det baseras på elförbrukningen under oktober 2021 till september 2022.  Stödet ges till föreningar i södra Sverige, elområdena SE3 och SE4, men omfattar inte föreningar i norra Sverige. 

När kan föreningen ha pengarna?

Efter att ansökan har godkänts ska föreningarna, enligt vad som står på Skatteverkets webbplats, få pengarna inom en snar framtid.

I föreningar med gemensam el, där alltså bostadsrättsföreningen har det enda elnätsavtalet och sedan debiterar medlemmarna den faktiska förbrukningen, får föreningarna betala ut stödet till de boende. Men det finns inga tvingande regler om att en förening måste föra stödet vidare.

Detta gäller för stödet:

  • Elstödet söks genom Skatteverkets e-tjänster på skatteverket.se.
  • Uppgifterna om elförbrukningen ska vara inrapporterade av elnätsföretagen och föreningen ska kontrollera att uppgifterna stämmer.
  • Föreningar längst i söder ersätts med 79 öre (SE4) per förbrukad kilowattimme och föreningar i Mellansverige (SE3) får 50 öre per förbrukad kilowattimme.
  • Föreningar med fastprisavtal för sin hela elförbrukning som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023 är inte stödberättigade.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet