Valberedning – ett viktigt uppdrag

Nu är det hög tid för valberedningarna att sätta i gång sitt arbete. Men vad gör de egentligen, och måste föreningen ha en valberedning?

Valberedningen är, enkelt uttryckt, föreningens rekryteringskonsult som har valts på föregående årsstämma för att ta fram förslag på lämpliga personer till föreningens styrelse och revisorer för nästkommande år. I vissa föreningar ingår även i uppdraget att föreslå nivån på styrelsearvodet.

Formellt finns det inga lagkrav på att föreningen måste utse en valberedning, men det kan vara inskrivet i föreningens stadgar. Vanligast är ändå att föreningen utser en valberedning för att underlätta stämmans arbete.

Det kan förstås vara svårt att engagera medlemmar att sitta i bostadsrättsföreningens styrelse. Att ha en styrelse är dock avgörande för att föreningen ska leva vidare. Därför är uppdraget viktigt, men rent praktiskt inte svårt, och det är ett bra sätt att bättre lära känna sina grannar på.

Ibland utses avgående styrelseledamöter att ingå i valberedningen eftersom de vet vad styrelsearbetet innebär och vilka kompetenser som behövs. Men lika viktigt är nog att valberedningen känner medlemmarna och verkligen vågar fråga både nuvarande styrelseledamöter och blivande om intresse och engagemang för uppgifterna.

Uppdraget handlar alltså främst om att inför årets föreningsstämma fråga lämpliga personer och ge förslag på vilka som ska väljas till styrelseledamöter, revisorer och eventuella andra funktioner. Men självklart kan föreningens medlemmar på föreningsstämman komma med andra förslag än valberedningens.

Valberedningen är en av föreningens minst formella uppdrag och det finns inget som hindrar att valberedningen föreslår sig själva som blivande styrelseledamöter, suppleanter, revisorer eller andra förtroendeuppdrag i föreningen, till exempel valberedning.

Om någon i valberedningen avgår under mandattiden behöver styrelsen inte kalla till en extra föreningsstämma för att tillsätta en ny valberedning.

Titta gärna på det inspelade seminariet Vad är valberedningens uppdrag? som ligger under Bostadsrättsskolan.

Relaterade ämnen

  • Valberedning

    Valberedningen är, enkelt uttryckt, föreningens rekryteringskonsult som har valts på föregående årsstämma för att ta fram förslag på lämpliga personer till föreningens styrelse och revisorer för nästkommande år. I vissa föreningar ingår även i uppdraget att föreslå nivån på styrelsearvodet.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet