Så upptäcks dold asbest

Se upp när du ska renovera – det kan finnas asbest på ett flertal ställen i hemmet. – Ta reda på vad du river i innan du börjar, råder Peter Hansson på Ocab Syd.

Asbest är ett numera förbjudet ämne som använts inom byggnation under stora delar av 1900-talet. Det kan finnas i isolering, ventilation, golvmattor, mattlim, fönsterbänkar med mera. Dessvärre kan asbest orsaka flera allvarliga sjukdomar, som cancer.

– Gemene man vet inte om att det finns asbest i hemmet. Så när de ska renovera börjar de riva i det och då frisläpps det, säger Peter Hansson, som är arbetsledare på Ocab Syd och har tillstånd att jobba med asbestsanering sedan tolv år tillbaka.

– Asbest kan du inte se eller lukta dig till. Du måste ta prover på materialet, som en golvmatta, innan du vet att det är säkert att riva upp den. I byggbranschen vet alla detta. Det finns ingen seriös byggfirma som börjar riva utan att lämna in prover först.

Som privatperson finns det några ställen du ska vara extra uppmärksam på där det kan finns asbest, som limmade mattor, kakelfix, fogar samt rörledningar som ofta är isolerade med asbest.

Många privatkunder hör av sig till Ocab för att få hjälp.

– I högsäsong är det minst tio uppdrag i veckan. Ofta är det unga människor som har börjat riva i det, sedan googlat på ”asbest” och förstått hur farligt det är. Det skapar stor ångest, särskilt för dem som har barn. Och när asbesten väl är spridd, blir saneringen väldigt omfattande och onödigt dyr.

– Mitt råd är att alltid ta prover på materialet först. Det sparar pengar och massor av oro.

TIPS!

Om du ska totalrenovera en bostad – be en firma göra en miljöinventering på det som ska rivas så vet du vad det finns för farliga grejer. Det finns även andra ämnen som är farliga i fastigheter.

OFARLIGT SOM ORÖRT

Asbest förbjöds i början av 1980-talet, men kan finnas kvar i byggnadsmaterial som användes före det, som i rörisoleringar, kakelfix och kakelfogar, eternitplattor, isolermaterial, packningar, elkablar och golvmaterial – med mera. Materialet är ofarligt så länge du inte knäcker det och frisläpper asbesten.

Om du är osäker på om ett material innehåller asbest, rekommenderas att du tar ett prov på materialet innan arbetet startar och skickar till laboratorium för analys.

Källor: Arbetsmiljöverket och Ocab

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet