Så fungerar dödsbon

Vad händer när en boende som bor ensam avlider? Reglerna är olika för bostadsrätter och hyresrätter.

Kanske är det någon granne som anar oråd – något står inte rätt till, eller så får styrelsen veta att avgiften till föreningen uteblivit eller försenats. Styrelsen försöker få kontakt med den boende men lyckas inte och det visar sig då att personen har avlidit. Vad ska styrelsen göra i det läget?

Den avlidne representeras av dödsboet. Finns det inga efterlevande är det vanligen socialnämnden eller en begravningsbyrå som går in i den avlidnes ställe. Lämnar inte dödsboet någon annan adress skickar föreningen alla avgiftsavier och annat till den avlidnes lägenhet.

Ett dödsbo har enligt bostadsrättslagen rätt att behålla bostadsrätten i tre år från dödsdagen, trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Under tiden kan någon av dödsbodelägarna bo i lägenheten eller dödsboet kan hyra ut i andra hand efter att ansökan har prövats och beviljats av styrelsen. Efter de tre åren får föreningen meddela dödsboet att det inom sex månader från uppmaningen måste visa att lägenheten har ingått i bodelning eller arvskifte, såvida inte någon har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Skulle dödsboet inte uppfylla dessa villkor har föreningen möjlighet att tvångsförsälja lägenheten. Om dödsboet vill sälja bostaden behöver föreningen försäkra sig om att alla dödsbodelägare är överens om det. Begär då att få se bouppteckningen där alla dödsbodelägare framgår.

När det gäller en bostadshyresgäst som bor ensam och avlider är reglerna annorlunda. Den stora skillnaden ligger i att ett dödsbo efter en avliden hyresgäst har rätt till kortare uppsägningstid av hyresavtalet än de vanliga tre månaderna. Enligt hyreslagen har dödsboet i det fallet rätt att inom en månad från dödsfallet säga upp hyresavtalet att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Om inte dödsboet gör det kan bostadsrättsföreningen som hyresvärd säga upp avtalet genom att delge alla dödsbodelägarna. Ingen hyresgäst finns ju längre som har något behov av lägenheten.

Om det finns anhöriga som vill ha längre tid på sig för att ordna upp i lägenheten kan bostadsrättsföreningen komma överens med dödsboet om att få ha lägenheten längre tid.

Relaterade ämnen

  • Dödsbo

    Om en bostadsrättshavare avlider går dödsboet in i den avlidnes ställe. Dödsboet är inte medlem, har ingen rösträtt och kan därför heller inte delta på föreningsstämmor.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet