Ny tjänst kompletterar traditionell teknisk förvaltning

Med den nya tjänsten Teknisk förvaltning – Energi ska det bli enklare för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare i Sverige att handla upp energioptimering för sina fastigheter. Detta blir möjligt genom en avtalsmall som görs tillgänglig på aff-forum.se.

Många bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare har en onödigt hög energianvändning. Ett sätt att effektivisera energianvändningen är att optimera energisystemen. Tidigare utredningar visar att en bostadsrättsförening kan spara 5–25 procent i energikostnader genom att ställa in rätt värden i fastighetens energisystem. Teknisk förvaltning – Energi är en ny tjänst som innebär att styrelsen anlitar en expert för att sänka kostnaderna för el, värme och tappvarmvatten. Samtidigt bibehålls en god inomhuskomfort.

Avtalet, som är framtaget i ett projekt finansierat av Energimyndigheten, förenklar och förtydligar upphandling av tjänsten Teknisk förvaltning – Energi för båda parter. Mallen finns att ladda ner på aff-forum.se och kostar 250 kronor. Där finns även länk till ett utbildningsmaterial om energioptimering och hur man går till väga för att teckna avtal för Teknisk förvaltning – Energi.

Projektet har genomförts under snart 1,5 år i samarbete mellan Stockholms stad, WSP, Aff-kommittén, Energikontoret Storsthlm, EnergiEffektiviseringsFöretagen EEF, Fastighetsägarna Sverige och Fastighetsägarna Stockholm. Målet med projektet har varit att fler avtal ska genomföras med minskad energianvändning som resultat.

Energirådgivningens webbplats finns mer information och ett faktablad om tjänsten.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet