Nu flyttar återvinningen hem

Det ska bli enklare att återvinna. Därför har regeringen beslutat att göra förpackningsinsamlingen fastighetsnära. Bostadsrättsföreningar har nu fram till år 2027 på sig att ställa i ordning en plats där boende kan lämna papper, plast, glas och metall.

För att få fler att återvinna mer har regeringen beslutat att insamlingen av förpackningsavfall i fortsättningen ska ske i anslutning till fastigheterna. I samband med förändringen kommer insamlingsansvaret som tidigare legat på producenterna att tas över av kommunerna. I praktiken betyder det att stationerna med de gröna återvinningsiglorna i stort sett är på väg bort. Kenny Fredman, samhällspolitisk chef på Bostadsrätterna, ser flera fördelar med nyordningen. 

– I grund och botten är det positivt att det sker fastighetsnära. Att du slipper att gå iväg med all återvinning och att hushållen kommer få det hämtat gratis, säger han. Beslutet gäller de vanligaste förpackningarna: glas, papper, plast och metall.

Övergången kommer att göras under en tre år lång period med start den 1 januari 2024. Senast den 1 januari 2027 måste alltså alla bostadsrättsföreningar ha iordningställt ett utrymme för insamlingskärlen. Och här har Bostadsrätterna en invändning. 

– Det kommer att uppstå kostnader när föreningarna kanske måste bygga om utrymmen på gården eller i fastigheten för att göra plats för insamlingen. Den kommer föreningarna behöva stå för själva, men vi menar att det borde lämnas en ekonomisk ersättning för detta, säger Kenny Fredman.

En farhåga inför beslutet var också att ingen förening skulle kunna undantas. 

– När förslaget lades fanns det inte några undantag och det var vi kritiska till. Nu finns det den möjligheten för föreningar som inte har utrymme och innergård för insamling, säger Kenny Fredman. 

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet