God effekt med solceller på taket

Brf Granegården var tidig med att skaffa solceller. Men investeringen var välplanerad och visade sig ge god effekt – och inte bara ur energihänseende, den har också gett kraft åt en ökad popularitet.

Brf Granegårdens ordförande Annika Hellström tillsammans med Robert Nilsson ansvarig för el- och solcellsfrågor i föreningen. Foto: Lisbet Spörndly
Brf Granegårdens ordförande Annika Hellström tillsammans med Robert Nilsson ansvarig för el- och solcellsfrågor i föreningen. Foto: Lisbet Spörndly

När Brf Granegården i Uppsala började planera för en takomläggning under 10-talets första hälft kom idén om solceller tidigt upp på bordet. Drivande var föreningens dåvarande ordförande Jan Lemming som hade ett stort engagemang för både miljön och energibesparing.

– Vi var pionjärer på området tack vare att han stimulerade föreningen att få upp ögonen för frågorna. I styrelsen satt också personer som jobbade i bank och hade fokus på ekonomi och när de två intressena möttes föddes idén om att försöka optimera elförbrukningen med hjälp av solceller, säger föreningens nuvarande ordförande Annika Hellström.

Panelerna sattes upp 2013 med en avskrivningstid på 20 år i bokföringen. Varje år genererar anläggningen 30 000–35 000 kilowattimmar, det var över förväntan och den reella avskrivningstiden blir i stället elva år.

– Vi brukar lite slarvigt säga att anläggningen täcker all el som själva fastigheten förbrukar, som exempelvis tvättstugor.

Annika Hellström beskriver solcellerna som otroligt underhållsfria och berättar att de också fick ett bidrag från Energimyndigheten för att göra installationen. För medlemmarna finns också en uppskattad tjänst där de kan följa hur mycket el anläggningen genererar. Men att föreningen har satsat på solel har även gett andra effekter.

– Jag tycker att intresset för föreningen har blivit större. Mäklare lyfter fram att vi har solceller och är måna om miljön, säger hon.

Av: Frida Henke

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Solceller

    Att installera solceller blir allt vanligare och det är ett sätt att hålla nere föreningens och medlemmarnas kostnader. Styrelsen bör göra en grundlig undersökning av förutsättningarna innan arbetet startar.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet