Fungerande eldstad – vems ansvar?

Inför kommande vinter med förväntade höga el- och uppvärmningskostnader kan medlemmar tänkas vilja återuppliva kakelugnar och öppna spisar i sina hem. Men vem är det egentligen som ska bekosta renoveringen och vem ansvarar för underhållet av dem?

Är det föreningen eller medlemmen som ska betala för renovering av eldstäder som inte längre fungerar? Vem står egentligen för underhåll som sotning av rökkanaler för braskaminer som medlemmar låtit sätta in? Svaren är inte helt givna, utan vem som ska stå för notan beror på flera faktorer. Enligt bostadsrättslagen ansvarar medlemmen för underhåll invändigt i sin lägenhet, om det inte står något annat i stadgarna. Kakelugnen eller den öppna spisen finns ju inne i lägenheten och är därmed medlemmens ansvar. Rökgången däremot ligger utanför lägenheten och kan därför inte vara ett medlemsansvar.

I vissa fall kan sägas att eldstäderna varken är föreningens eller medlemmarnas ansvar. Anta att föreningens hus, långt efter att huset byggdes, fått centralvärme eller möjlighet till direktverkande el. Medlemmarna fortsätter dock använda sina kakelugnar i trivselsyfte, det vill säga att de inte behövs för att värma upp lägenheten. I ett sådant fall är föreningen inte skyldig att underhålla rökkanalerna.

I flera domar konstateras att en fastighetsägare inte är ansvarig att hålla rökgångar i eldsäkert skick, som det heter, i och med att eldstäderna inte längre behövs för husets uppvärmning. Här innebär eldsäkert skick att rökkanalen är tät och kontrollerad. Föreningen kan, om man så vill, komma överens, helst skriftligen, om att medlemmen bekostar reparation och besiktning av rökkanalen som hör till dennes eldstad.

En annan situation kan gälla om spisen eller kakelugnen har varit en så kallad standardhöjande faktor men inte direkt haft en uppvärmningsfunktion när bostadsrätterna byggdes eller när huset ombildades till bostadsrätt. Kanske är det så att lägenheterna med eldstad fick betala en högre insats och därmed har ett högre andelstal just för att de hade en eldstad. I en sådan situation kan troligen föreningen anses underhållsansvarig för rökgången. Den frågan är dock inte prövad i domstol.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Andelstal

    I en del föreningar står en bostads andelstal för ägarandelen i föreningen medan i andra är det lika med bostadens andel av föreningens totala kostnader. Oavsett på vilken grund andelstalen bestämts är rådet att inte ändra dem.

  • Eldstäder

    Kakelugnar och öppna spisar går ibland inte att elda i, till exempel på grund av att rökkanalen är otät. Medlemmar kan då vilja återuppliva eldstäderna i sina hem. Vem är det då som ska bekosta renoveringen och vem ansvarar för underhållet av dem?

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet