Vi blir rikstäckande och startar kursverksamhet

Under 1970-talet intensifierades vårt arbete i angelägna frågor som påverkade våra medlemsföreningar. Vi hjälpte även till med ombildningar, blev rikstäckande och grunden till dagens Bostadsrättsskola lades.

Bild från Brf Masthugget i Göteborg
Brf Masthugget i Göteborg färdigställdes mellan åren 1967 och 1972 och är idag Sveriges största bostadsrättsförening med 1 172 bostadslägenheter och 62 lokaler. Foto: Kenny Fredman

Del 6: Det sjätte decenniet – 1970-talet

För många som upplevde 1970-talets Sverige var det lika med Vietnamkrig, oljekris, miljörörelse, industrinedläggningar, inflation och lågkonjunktur. När svenska hem inreddes låg fokus på mönstrat, murrigt och mysigt. Bostadsbristen hade till stor del byggts bort och i stället stod en del hyresvärdar med tomma lägenheter.

Nya lokaler, ny ordförande, ny lag

Bostadsrätterna, dåvarande SBC, firade sitt 50-årsjubileum 1971 med att flytta in i nya lokaler på Kungsholmsgatan 11 i Stockholm och fick då också en ny ordförande, Bertil Hawerman. En ny bostadsrättslag trädde i kraft och under detta decennium intensifierades vårt arbete för bostadsrätten gentemot myndigheterna och politiken. Bland annat var vi med i utredningsarbetet inför den nya lagen och i 1978 års bostadsrättskommitté var vår dåvarande vd Gösta Rudholm expert.

Ute i medlemsföreningarna kämpade man med ökande kommunala taxor och höjda krav när fler lagar och regler berörde bostadsrättsföreningar. Vi vände oss till Statens pris- och kartellnämnd för att undersöka kommunernas faktiska kostnader för sophämtningen sedan det kommunala renhållningsmonopolet införts.

Bostadsrätterna blir rikstäckande

Under våra dryga 50 år sedan starten hade organisationen utvecklats från en intresseorganisation till mer av ett service- och byggföretag. Även om vi under hela vår existens representerat medlemmarnas intressen utåt, såg vi under 1970-talet ett behov av en ännu starkare intresseorganisation. När Bostadsrätterna lämnade sitt remissvar på en utredning om bostadsbeskattning företrädde vi också centralföreningar i Malmö och Uppsala.

Helt klart behövde det nationella samarbetet stärkas och därför bildades Bostadsföreningarnas Riksförbund, BR, 1978 – en rikstäckande organisation för privata bostadsrättsföreningar som stod utanför HSB och Riksbyggen. I den ingick centralföreningar i Göteborg, Malmö, Östergötland, Gävleborg, Mälardalen och Värmland tillsammans med ett antal enskilda bostadsrättsföreningar. För oss innebar detta att verksamhetens ursprungliga fokus, att vara en intresseorganisation, åter förstärktes. Service- och byggtjänsterna fanns dock kvar i oförminskad omfattning.

Information, utbildning och ombildningshjälp

I mitten av 1970-talet lades grunden till det som i dag är Bostadsrättsskolan. Kurser inom redovisning, revision, ekonomisk förvaltning och underhåll ingick i det tidiga kursutbudet. Under den här tiden började vi också med särskild rådgivning till hyresgäster som ville ta över sina hus och bilda bostadsrättsföreningar.

Vi tog fram en informationsskrift, ”Att bo i föreningshus”, den första utgåvan av dagens ”Att bo i bostadsrätt”.

Källa: SBC 70 år, tidigare årsredovisningar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet