Rekord i bostadsbyggande och medlemsnytta

Med ett enda ord skulle 1960-talet kunna beskrivas med ”rekord”. Miljonprogrammet beslutas och cirka 100 000 bostäder byggs varje år. Vi expanderar kraftigt, byggverksamheten blomstrar och våra medlemmar erbjuds fler tjänster än någonsin.

Bild Nybyggd flerbostadslänga i tre våningar på Forshagagatan 4 i Farsta. I fonden höga punkthus under byggnad i kv. Hjälmö 1960. Foto: Stockholms Stadsmuseum, fotograf: Sigge Hähnel
Nybyggd flerbostadslänga i tre våningar på Forshagagatan 4 i Farsta. I fonden höga punkthus under byggnad i kv. Hjälmö 1960. Foto: Stockholms Stadsmuseum, fotograf: Sigge Hähnel

Del 5: Det femte decenniet – 1960-talet

För många är 1960-talet förknippat med miljonprogrammet som beslutades av riksdagen 1965. En miljon nya bostäder skulle byggas på tio år. Bostadsbrist och trångboddhet skulle byggas bort med de medel som beslutats inom ramen för programmet – statliga lån till runt 100 000 bostäder varje år.

För de flesta är miljonprogrammet lika med höghusområden, hyreshus och allmännytta, men i själva verket stod bara allmännyttiga hyreslägenheter för en tredjedel av de knappt 940 000 bostäder som blev resultatet av programmet. Bostadsrättsföreningar svarade för cirka 15 procent, 145 000 lägenheter, av det som byggdes. Endast en tredjedel av bebyggelsen består av storskaliga höghusområden, en tredjedel är låga flerfamiljshus och en tredjedel är småhus.

Byggverksamhet inom organisationen

För Bostadsrätternas del, dåvarande SBC, startar decenniet med att en nyckelperson lämnar organisationen. Ombudsman Hjalmar Hedström går i pension efter 32 år i vår tjänst. Under hans tid i föreningen har vi etablerat oss, medlemsantalet har fyrfaldigats och ett fåtal anställda har blivit närmare 60 personer, mycket på grund av den framgångsrika byggavdelning som utvecklats.

Fasadrenoveringar och stambyten var en viktig del av byggverksamheten vid den här tiden eftersom fastighetsbeståndet började bli till åren. Arbetena växlade med årstiderna: vintertid = stambyten, sommartid = fasadrenoveringar, och verksamheten gick bra. Statistiken visar att vi under en tioårsperiod renoverade cirka 200 000 kvadratmeter fasadyta, motsvarande storleken på 30 fotbollsplaner.

Utökad medlemsservice och ny teknik

I praktiken har vi arbetat med att stötta medlemsföreningarna i förvaltningsfrågor sedan starten, men 1963 erbjuds det officiellt som en ny tjänst: fastighetsförvaltning. En professionell organisation byggs upp och efterfrågan på tjänsterna är stor. Antalet uppdrag ökar snabbt de kommande åren och 1967 förvaltas 68 fastigheter motsvarande runt 2 500 lägenheter och arbetet kräver automatisering.

Det löstes genom att införskaffa en datamaskin, eller data som den vardagligt kallades. Med hjälp av den hanterades hyresaviseringar och avgifter. Något år senare infördes även ett datoriserat bokföringssystem både för att hjälpa medlemmarna och för att underlätta arbetet med alla de uppdrag organisationen fick från föreningarna.

Expansion, kommunikation och slopad priskontroll

Under hela 1960-talet stärktes vår organisation och den nya fastighetsavdelningen expanderade kraftigt. Nu började vi också skicka information till medlemmarna i form av nyhetsbrev om aktuella bostadsrättsfrågor.

Helt avgörande för den fortsatta utvecklingen av bostadsrättsboendet var när den priskontroll som infördes efter andra världskriget äntligen avskaffades den 1 januari 1969.

Källa: SBC 70 år, tidigare årsredovisningar samt Allmännyttan Välfärdsbygge 1850–2000, Klas Ramberg

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet