Måste medlemmarna ställa upp på städdagarna?

Många bostadsrättsföreningar anordnar under året en eller flera städdagar – ett sätt att hålla nere kostnaderna och skapa gemenskap i föreningen. Men att delta är frivilligt och att ta ut en ”straffavgift” av dem som inte gör det är inte tillåtet.

Under höst och vår är det många bostadsrättsföreningar som har städdagar då medlemmarna uppmanas att ställa upp och hjälpa till. Vanligt är att det är samma personer som alltid deltar och likaså samma medlemmar som aldrig gör det. Detta kan skapa en irritation och de som engagerar sig tycker kanske att de som inte ställer upp borde betala en avgift för det – en ”straffavgift” – men det är inte tillåtet.

Alla medlemmar betalar en årsavgift till föreningen som i många fall debiteras månadsvis. Den ska täcka föreningens driftskostnader, det vill säga uppvärmning, vatten, el, löpande underhåll, amorteringar med mera. Städning – även höst- och vårstädning utomhus – ingår i princip i den löpande skötseln av fastigheten och ryms alltså i årsavgiften. En del föreningar ser dock en möjlighet att hålla kostnaderna nere för utvändig städning genom att utföra arbetsuppgifterna själva.

Men en bostadsrättsförening kan alltså inte ta ut andra avgifter av medlemmarna än de som är tillåtna enligt bostadsrättslagen. Dessa är insats och årsavgift, upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift vid andrahandsuthyrning. För att föreningen ska ha rätt att ta ut de fyra sistnämnda avgifterna krävs dessutom att föreningens stadgar har bestämmelser om det och kan då tas ut efter beslut i styrelsen.

Om en förening ändå skulle avisera en medlem en straffavgift kan medlemmen vägra att betala och föreningen kommer inte att lyckas få betalt genom sedvanligt Kronofogde- och domstolsförfarande. Observera att bostadsföreningar, föregångaren till dagens bostadsrättsföreningar, är undantagna och kan ta ut en sådan avgift eftersom de inte regleras av bostadsrättslagen. Så hur ska då föreningen göra för att fler ska hjälpa till på städdagarna? Ett sätt kan vara att locka med trevlig samvaro och fika eller mat efter arbetsdagens slut. Bjud alltså gärna in medlemmarna att delta på städdagen, men tänk på att deltagandet måste vara frivilligt.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet