Inga bilar i vårt område – kan vi bestämma det?

Inte sällan vill föreningar förhindra fordonstrafik inom sitt område genom att sätta upp förbudsskyltar, bommar eller anlägga farthinder. Kan bostadsrättsföreningen göra det utan vidare på sin egen mark? Och ska det i så fall beslutas på en stämma eller i styrelsen?

Vägar inom bostadsrättsföreningens område är troligen så kallade enskilda vägar. Föreningen beslutar då själv om att anlägga farthinder på sin väg. Vanliga farthinder på enskilda vägar är gupp, vägbommar och hastighetspåminnare, det vill säga en digital skylt som visar hastighetsbegränsningen.

När det gäller gupp ska de vara utformade så att de ger så lite obehag som möjligt för fordon som håller rätt hastighet. Hindren ska märkas ut med vägmärken enligt Handbok Vägmärken som finns att ladda ner på Trafikverkets webbplats.

Ibland får föreningen statsbidrag för sina vägar. Då ska styrelsen samråda med Trafikverket innan farthinder eller liknande sätts upp. Enligt trafikförordningen är det vägens ägare som bestämmer om trafik med motordrivna fordon eller vissa typer av fordon inte får köra på en enskild väg. Men sådana begränsningar kan påverka statsbidraget och får inte heller ske utan samråd med Trafikverket.

Om föreningen däremot inte får något bidrag för vägen kan den sköta sin väg själv och har då rätt att stänga av vägen med vägmärke eller bom för alla motordrivna fordon eller en viss typ av fordon. Föreningen kan också besluta om största längd och bredd samt högsta totalvikt på de fordon som får köra där. Viktigt är dock att stämma av med den lokala räddningstjänsten och ambulanssjukvården så att den lösning ni tänkt er fungerar för framkomligheten vid utryckning, exempelvis att de har tillgång till standardnyckel till vägbommen.

Hastighetsbegränsning och parkeringsförbud på enskild väg kräver dock lokal trafikföreskrift som beslutas av kommunen inom tättbebyggt område. Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen som beslutar.

Även om det är styrelsen som är satta att förvalta föreningen och fastigheten är det lämpligt att fatta beslut om exempelvis farthinder och bommar på en årsstämma. Det finns åtskilliga beslut som en föreningsstämma ska besluta om enligt stadgar och lagar. Exempelvis sådant som rör väsentliga förändringar på föreningens hus och mark såsom byggande av balkonger, stambyten med mera. Att sätta upp vägbommar och liknande faller troligen in där. Om det råder olika uppfattningar bland medlemmarna talar även det för ett stämmobeslut.

Ni vet väl att …

…allemansrätten ger oss möjlighet att cykla, rida och gå även på enskilda vägar. Det är därför ytterst sällan som kommuner beviljar ansökan om förbud mot cykling, ridning eller gångtrafik.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet