”Alla ska känna sig delaktiga”

En bostadsrättsförening med god ekonomi kan kosta på sig att lägga ut mycket av föreningens jobb på entreprenad. För Brf Vipemöllan 2 i Lund har detta inneburit att arbetsuppgifterna blir mindre betungande – samtidigt som föreningens medlemmar får bättre service.

Bild Monica Molin, Ann-Christine Österlindh, Allan Petersén och Christina Bauer.
Monica Molin, Ann-Christine Österlindh, Allan Petersén och Christina Bauer framför fastigheten i Vipeholm. Foto: Lars Jansson

Vipemöllan 2 har alltid haft en fin gemenskap. Det kanske har med det där första höstkalaset att göra, när föreningen var nybildad 2006. Då alla lärde känna varandra och förstod att de satt på olika kunskaper som hela föreningen kunde ha nytta av.

Föreningen har en extern förvaltare, och eftersom medlemmen Hans Josefsson är mest ekonomiskt kunnig ansvarar han för den kontakten. Christina Bauer är föreningens ”ordningsperson” och ser till att soprummet blir avtvättat och håller koll på hur grannarna har det. Allan Petersén är tekniskt intresserad och reder ut projektering av inglasade balkonger och laddstolpar.

Några andra uppgifter ligger på boende som inte är med i styrelsen, som skötseln av hemsidan och uthyrning av övernattningslägenheten.

Föreningen lägger också ut mycket av de lite större uppgifterna på entreprenad, de har en vaktmästare och städservice.

– Vi är ju vanliga amatörer på det mesta. Och även om några av oss har mer insikter om vissa saker, kan vi inte utvärdera eller sköta större arbeten. Visst kostar det en slant att lägga ut, men arbetena måste bli rätt utförda, vi förvaltar ju egendomen åt våra grannar, säger Monica Molin, ordförande, som själv har lång erfarenhet av föreningsarbete.

Att lägga ut arbeten har också minskat trycket på styrelsen. De har sinsemellan delat ut de olika ansvarsområdena så att inte för mycket ska falla på några få.

– Alla deltar nästan alltid i mötena, konstaterar Monica, som sköter det mesta av det administrativa.

Vi kan inte utvärdera eller sköta större arbeten. Visst kostar det en slant att lägga ut, men arbetena måste bli rätt utförda.

Till sin hjälp har hon Ann-Christine Österlindh, vice ordförande.

– Det är lättare att engagera sig när man redan är engagerad, säger Ann-Christine.

Även om många i styrelsen gärna frånsäger sig arvode för sitt arbete, är Monica noga med att det delas ut varje år.

– Det sista beslutet vi tar på stämman är att vi tittar på vem som gjort mest och fördelar sedan arvodena.

Mötesstrukturen är ”ledig men planerad”, menar Monica.

– Vi har styrelsemöten efter behov och planerar in dem en termin i taget. Behöver vi prata däremellan kan vi höras via mejl, sedan antecknar jag det i ett protokoll. När vi har möten är det något viktigt som ska avhandlas.

På slutet av dagordningen finns en punkt där alla ledamöter får ta upp vad de vill.

– Det gör att folk inte behöver föranmäla vad de vill ta upp. Att vara öppen för nya styrelsemedlemmar är viktigt.

– När en ny kommer in i styrelsen berättar vi vad alla gör och gör en rundvandring i alla de ”stängda utrymmena”, som elrummet. Alla ska veta var man gör vad och alla får alla nycklar. Alla ska känna sig delaktiga.

Här är styrelsens bästa tips

  • Ta reda på vad dina grannar har för specialkunskaper och fördela ansvarsområden.
  • Skapa projektgrupper som arbetar tillsammans.
  • Planera mötena noga så att alla vet att de blir effektiva.
  • Ha möten när det är något angeläget som ska avhandlas, inte på slentrian.
  • Låt alla veta allt. Släpp in nya i styrelsen i de ”stängda” utrymmena, visa var pärmar finns.
  • Ordna tillställningar där föreningens medlemmar får möjlighet att lära känna varandra.

Läs mer här om hur ni kan öka engagemanget i föreningen.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet