”Våga prata ekonomi – innan separationen kommer på tal”

Det är januari – den månad då flest par väljer att gå skilda vägar. För många innebär separationen även juridiska problem, men de går att förebygga. Det menar experten Linda Ljunggren Syding från Familjens jurist: – Våga prata ekonomi och skriv avtal långt innan en separation kommer på tal.

De senaste åren har antalet separationer och skilsmässor ökat. Förra året ansökte 30 889 gifta par om skilsmässa.

– En separation innebär alltid en känslomässig kris. Därför är det bra att förebygga eventuella juridiska problem, när allt är jobbigt nog ändå. Med små medel kan man undvika de stora konflikterna, menar juristen Linda Ljunggren Syding.

Bäst är att förebygga framtida bråk genom att förbereda hur man ska hantera en separation innan den blir aktuell.

– Vi måste våga prata om vad som händer vid en separation redan när vi pratar om att flytta ihop. Skriv avtal om det som går – innan det blir tal om skilsmässa. Vi försäkrar ju vår bostad, varför inte försäkra oss själva?

Linda Ljunggren Syding råder alla par, särskilt sambor, som flyttar ihop att se över vem som äger vad och hur de vill att bostad och ägodelar ska fördelas vid en separation.

– Sambor måste även se över vad som händer om någon dör, eftersom sambos inte ärver varandra. Det krävs ett testamente för att trygga varandra och har den ena av samborna gått in med större insats vid bostadsköpet, behöver sambor också upprätta ett samboavtal och skuldebrev för att skydda den som lagt in mest pengar, råder Linda Ljunggren Syding.

Det är oftast kring fördelningen av det ekonomiska, det vill säga bodelningen, som konflikter uppstår. Och där skiljer sig sambolagen och äktenskapsbalken. För gifta krävs det en bodelning enligt lag, och som gift måste paret dela på allt som de äger tillsammans och var för sig – även det parterna hade med sig in i äktenskapet. Undantaget är sådant som genom testamente, gåva eller äktenskapsförord har gjorts till enskild egendom.

– Under ett äktenskap har man ett vilande anspråk på allt som makarna äger var för sig, oavsett vem som ägt det från början. Det gäller även sådant som din pensionsförsäkring och en bostad du själv köpt och äger till 100 procent om du inte upprättat ett äktenskapsförord som säger att den inte ska ingå i bodelningen, säger Linda Ljunggren Syding.

Sambor ska göra en bodelning om någon av samborna kräver det i samband med att de separerar. Då ingår enbart den gemensamma, permanenta bostaden, möbler och annan inredning som är köpt för att användas gemensamt. Övrigt, som exempelvis bilen, ingår inte, utan den som har betalt den får enligt lag behålla den.

I storstadsregioner är bostaden den stora frågan.

– Vid en separation där paret inte skrivit samboavtal ger sambolagen samborna rätt till hälften var av värdet av bostaden oavsett vem som betalat för eller äger bostaden. Har samborna skrivit ett samboavtal får de bara rätt till respektive ägarandel av bostaden. Äger den ena bara 30 procent av bostaden får personen alltså bara rätt till 30 procent av värdet vid en separation om samborna skrivit ett samboavtal.

Enligt lag får den make eller sambo som har störst behov av bostaden bo kvar, vanligtvis den som har den huvudsakliga omvårdnaden om barnen. Den part som inte bor kvar ska kompenseras fullt ut ekonomiskt enligt bodelningsreglerna. Om ett par inte kommer överens kan en domstol besluta om en kvarsittanderätt, alltså om rätten att bo kvar, tills att bodelningen sker.

När beslut om separationen väl är ett faktum är rådet att snarast reda ut praktiska saker som avtal om vårdnad, boende och underhållsavtal för barnen om det finns några.

Linda Ljunggren Sydings råd är att försöka lösa upp så många knutar som möjligt direkt. Ofta går kvinnor, som har en relation med en man, ekonomiskt mycket svagare ur en separation och lagen är till för att skydda den som har lagt mer tid på hemmet och barnen.
– För barnens skull är det viktigt att ni kommer överens.

Detta gäller vid en separation

Om du är gift:

  • Lagen kräver en skriftlig bodelning som reglerar hur er egendom ska fördelas.
  • För gifta finns inga tidsramar för en bodelning, men rådet är att göra den snarast möjligt. Avtalet gäller från den dag det undertecknas.
  • Ni delar på värdet av all egendom, inklusive det ni hade med er in i förhållandet samt privata pensionsförsäkringar, företag, besparingar och arv.
  • Det enda som inte finns med i bodelningen är den enskilda egendom som du fått genom testamente, gåva eller äktenskapsförord.

Om du är sambo:

  • Om ena personen vill separera ska en bodelning ske där bostaden med möbler och inredning delas upp.
  • Bodelningen måste påbörjas inom ett år efter separationsdagen.
  • Bara den gemensamma bostaden och sådant som ni skaffat tillsammans ingår i bodelningen. Allt som var och en av parterna äger utöver detta – exempelvis bilar, fritidshus eller kapital – faller utanför bodelning.
  • Bostadens värde delas med hälften var i bodelning om ni inte har skrivit samboavtal – oavsett vem som har betalt den.

Så upprättar du ett avtal

Kontakta en jurist för att få hjälp att upprätta giltiga skriftliga avtal. Det finns även bodelningstjänster online där du får hjälp att räkna ut vem som har rätt till vad. Men undvik enkla mallar du hittar på nätet, då det är mycket svårt att riva upp en bodelning som är undertecknad men som har blivit fel.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet