Små föreningar nekas banklån

Flera banker säger nej till att låna ut pengar till mindre bostadsrättsföreningar och till köp av lägenheter i små föreningar. – Vi har varit i kontakt med flera banker som sagt nej till att låna ut till oss, trots att vi har en god ekonomi, säger Tommy Esbjörnsson som är ordförande i bostadsrättsföreningen Hammars Backe i Lerum utanför Göteborg. Hans erfarenhet är långt ifrån unik. Enligt Bostadsrätterna har flera banker dessa restriktioner, vilket gör det svårt för föreningar att bedriva sin verksamhet.

Bild: Små bostadsrättsföreningar särbehandlas när de söker banklån. Efter kritik för ett år sedan ändrade flera banker sina restriktioner kring hur många medlemmar en bostadsrättsförening måste ha för att beviljas banklån. Nu är problemet tillbaka.
Små bostadsrättsföreningar särbehandlas när de söker banklån. Efter kritik för ett år sedan ändrade flera banker sina restriktioner kring hur många medlemmar en bostadsrättsförening måste ha för att beviljas banklån. Nu är problemet tillbaka.

– Vi har fått många samtal från bostadsrättsföreningar som stött på detta, trots att de har en god ekonomi. Bankerna ger dessutom olika besked från deras presstjänst och det lokala bankkontoret, säger Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

Mäklarsamfundet instämmer i denna bild.

– Det finns nästan ingen storbank som inte har någon form av restriktion när det gäller lån till små föreningar eller köp av bostäder i små föreningar. Någon bank har sju lägenheter som gräns, en annan kan ha fem och en tredje tio lägenheter. Det varierar, säger Joakim Lusensky som är analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

– För ungefär ett år sedan, efter att det larmats om saken, var det flera banker som tvingades backa från sina stelbenta policys. Men nu är den här typen av riktlinjer på väg tillbaka.

Kan du ge några konkreta exempel?

– Enligt våra senaste uppgifter har till exempel Nordea och Danske Bank sex lägenheter som gräns och SBAB sju lägenheter. Men om man frågar bankerna själva, hävdar de regelmässigt att det inte finns någon tvingande policy, utan att det görs en bedömning från fall till fall. Men de signaler som fastighetsmäklare får från bostadskonsumenter som försöker köpa en bostad i en liten förening visar på motsatsen. Oftast sker det inte ens en kreditprövning, säger Joakim Lusensky.

Av Sveriges cirka 26 000 aktiva bostadsrättsföreningar är det flera tusen som påverkas av bankernas hårdare krav.

Ett exempel är Hammars Backe i Lerum utanför Göteborg med sex lägenheter fördelade på tre fastigheter.

– Husen och föreningen är cirka två år gamla. Ekonomin är stabil och god. Dessutom har vi fulla garantier på fastigheterna. När husen byggdes var det byggmästaren som ordnade lånen, varav ett är aktuellt att förnya, berättar föreningens ordförande Tommy Esbjörnsson.

– Jag har under hösten varit i kontakt med en rad banker för att se vad de kan erbjuda oss. Några svarade direkt nej med motiveringen att vi är för små. Andra sa ja, men erbjöd så dåliga villkor att det i praktiken var ett nej.

Vad ska ni göra nu?

– Jag håller på att diskutera med ett par banker. Om vi inte kommer fram till något bättre, förlänger vi med den bank som vi redan har.

Bankernas hattande fram och tillbaka leder dessutom till en väldig oro hos många bostadskonsumenter.

Din Bostadsrätt har frågat några av de större bankerna om deras policy när det gäller att låna ut till små bostadsrättsföreningar eller köp av lägenheter i små föreningar.

Swedbank avböjer att medverka i en intervju. Men i ett mejl skriver presskontakten Anette Ringius att banken bedömer alla låneansökningar individuellt, oavsett om det rör privatpersoner, företag eller just bostadsrättsföreningar.

SBAB:s informationschef Karin Hallgren skriver i ett mejl att banken ”för närvarande (har) en gräns på sju lägenheter för att vi ska kunna belåna en lägenhet i en mindre förening”.

I en telefonintervju ett par dagar senare korrigerar hon uppgiften.

– Vi har ingen nedre gräns. Men är det färre än sju lägenheter gör vi en särskild prövning där vi undersöker både föreningen och kunden.

Har ni haft en gräns på sju lägenheter?

– Ja, men den ändrades för ett par månader sedan.

– I en liten förening kan den enskilde medlemmen få väldigt stor påverkan på föreningens ekonomi. Det är viktigt att man är medveten om det om man köper en lägenhet i en liten förening. Men självklart finns massor av välskötta mindre föreningar som inte har några som helst problem.

Om man lånar pengar för att köpa en villa står man själv för hela risken?

– Ja, men då tar man också ansvar för sin egen ekonomi. I en bostadsrättsförening kan du inte påverka vad grannen gör, men kan ändå få stå för konsekvenserna av det. Det behöver du inte göra om du köper en villa, säger Karin Hallgren.

Martin Drotz, privatrådgivare vid Handelsbanken i Linköping, säger att banken inte har några generella regler kring hur liten eller stor en förening får vara som vill låna pengar i banken.

– Vi gör alltid en bedömning i varje enskilt fall. Kreditbeslutet bygger på vår lokalkännedom om marknaden, kundens återbetalningsförmåga och säkerheten.

Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist säger att bankernas inställning är djupt problematiskt.

– Om en välmående förening behöver renovera taket, men får nej av banken, vad ska de då göra? Föreningen kan inte renovera, den boende får inget lån och då riskerar effekten att bli att värdet på lägenheterna sjunker.

Mäklarsamfundets Joakim Lusensky fortsätter:

– Bankernas hattande fram och tillbaka leder dessutom till en väldig oro hos många bostadskonsumenter. Ett år är det okej att låna för att köpa en lägenhet i en liten förening, ett annat år är det inte det. Bostadskonsumenterna behöver långsiktiga och tydliga spelregler för att kunna planera sin boendesituation.

Innebär inte små föreningar större risker?

– Mindre föreningar kan innebära en större individuell risk, eftersom det finns färre medlemmar att fördela risken på. Men det går inte att ha generella regler. Bankerna bör göra individuella kreditprövningar, precis som med stora föreningar, säger Joakim Lusensky.

Läs mer om hur stabil ekonomin är i föreningarna.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet