Ovanligt med brf-konkurs

I genomsnitt 30 bostadsrättsföreningar per år går i konkurs. I de flesta fall handlar det om föreningar utan vare sig någon egen fastighet eller verksamhet, visar en granskning som Din Bostadsrätt har gjort. Men bostadsrättsföreningar kan också på falska grunder försättas i konkurs.

Skulderna i de föreningar som begärts i konkurs gäller ofta skatter och administrationsavgifter som inte betalats på grund av slarv eller att styrelserna trott att föreningarna redan har avvecklats.

Ett typiskt exempel är en bostadsrättsförening i Djursholm norr om Stockholm som bildades häromåret av ett antal hyresgäster som vill ta över fastigheten som de bodde i. Något köp blev aldrig av. Dock avslutades inte föreningen formellt, med resultat att den drog på sig administrations- och straffavgifter på sammanlagt 13 409 kronor till Skatteverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten.

Efter ansökan från föreningens styrelse försattes den i våras i konkurs vid Attunda tingsrätt.

Din Bostadsrätts genomgång av de senaste årens konkursdomar visar på en rad liknande fall runt om i Sverige.

– Ingen av de bostadsrättsföreningar som jag haft i konkurs har någonsin ägt någon fastighet. Det har i samtliga fall rört sig om föreningar som bildats i hyresfastigheter i syfte att lämna en intresseanmälan för förvärv av fastigheten, men där något förvärv aldrig blivit av. Föreningen har likviderats, men inte haft några tillgångar till betalning av likvidationskostnaderna, säger advokat Christian Bergqvist.

– Konkurserna har alltså varit ett rent administrativt förfarande för nedstängning av föreningar som aldrig kommit igång.

I andra fall kan det handla om föreningar som på grund av mycket stora kostnader för till exempel fastighetsförvärv eller ombyggnationer, inte längre klarar att betala sina skulder. Ofta är månadsavgifterna redan så höga att en höjning inte anses möjlig.

Eller så kan det handla om brott, vilket det finns exempel på från senare år. Just nu utreder polisen i Malmö misstänkt ekonomisk brottslighet i anslutning till en av Sveriges största bostadsrättsföreningar.

Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt vid Karlstads universitet och tidigare bland annat åklagare, hovrättsdomare och polischef, säger att det i dag är alldeles för lätt att på falska grunder få en bostadsförening försatt i konkurs, även om det är mycket ovanligt att så sker.

– För att ansöka om konkurs hos tingsrätten räcker det med att föreningens firmatecknare ansöker om det, säger Marie Karlsson Tuula.

Under senare tid har det i media uppmärksammats hur styrelseledamöter och firmatecknare i en liten bostadsrättsförening i Arboga begärt föreningen i konkurs trots motstånd från övriga medlemmar.

– Det måste införas tydliga regler i bostadsrättslagen om vem som ska anses behörig att ansöka om att en förening ska försättas i konkurs när det sker av föreningen själv, betonar säger Marie Karlsson Tuula.

– Det bästa vore om det ställdes krav på att det ska finnas ett styrelsebeslut eller, vilket är ännu bättre, ett stämmobeslut.

Denna slutsats har även Bostadsrätterna gjort, och därför föreslagit en ändring i lagen.

Av: Mikael Bergling

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Budget

    När styrelsen tar fram en budget får den en helhetsbild av föreningens ekonomi och säkerställer på så sätt att rätt avgifter debiteras medlemmarna. Det finns dock inget formellt krav på att en budget ska tas fram.

  • Ekonomisk plan

    Innan en bostadsrättsförening börjar upplåta lägenheter med bostadsrätt måste en ekonomisk plan för föreningen upprättas. Planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet och ska granskas och intygas av godkända intygsgivare.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet