Ny kvalitetsmärkning på bostadsmarknaden - Trygg bostadsrättsförening

De större bostadsproducenterna på bostadsmarknaden vill värna sina kunder och bostadsrättsföreningar genom att skärpa kraven – på sig själva. Initiativet Trygg bostadsrättsförening ska ge bostadsköpare en större trygghet när det blir lättare att jämföra nya bostadsrätter.

Initiativtagarna till den nya kvalitetsmärkningen Trygg bostadsrättsförening är JM, Veidekke, Skanska, Peab, Besqab, OBOS, Rikshem och Bostadsrätterna. Aktörerna har enats om rekommendationer där ett antal kritiska nyckeltal har identifierats för att skapa nyproducerade bostadsrättföreningar med sund ekonomi. Detta ska göra att den blivande bostadsrättsköparen enkelt ska kunna jämföra nyproducerade bostäder i bostadsrättsföreningar, vilket i sin tur ger en trygghet i köpet.

Det handlar till exempel om nyckeltal och faktorer såsom lån per kvadratmeter boyta, principer för hur andelstalen är satta samt garantier och försäkringar. En annan viktig faktor är avtalen mellan bostadsrättsföreningen och bostadsutvecklaren. Bostadsutvecklaren bör ha ett enda avtal med bostadsrättsföreningen, inte flera olika avtal för exempelvis mark, entreprenad eller uppförande som gör affären oöverskådlig. Det ska även vara fastslaget exakt vilken månad en lägenhet ska vara färdigställd.

Bakgrunden till initiativet är att det finns oseriösa aktörer på bostadsmarknaden som skapar oro. Dessa har gjort att bostadsköpen inneburit stora ekonomiska risker för enskilda hushåll. Bland annat har nybildade föreningar fått ta kostnaderna för osålda lägenheter eller ta över oväntat stora lån.

Att motverka förekomsten av ekonomiskt osunda bostadsrättsföreningar ger alla marknadens aktörer möjlighet att konkurrera på lika villkor. Sammantaget är detta en vinst för hushåll, kreditgivare, bostadsproducenter och för samhället, menar företagen som står bakom förslaget på kvalitetsmärkningen som överlämnats till bostadsminister Peter Eriksson.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet