Ingen reavinstskatt vid sammanslagning

Förra året gick Skatteverket ut med en rättslig vägledning som innebar att reavinstskatt skulle bli aktuell när bostadsrätter genomgår en ”väsentlig förändring”. Inte bara vid försäljning. Men Skatterättsnämnden tyckte annorlunda. En dom nyligen fastställer nämndens besked.

Skatteverket ansåg alltså att bostadsrättshavare ska beskattas då de exempelvis köper en del av vinden ovanför sig eller att en tidigare uthyrd garageplats införlivas i bostadsrätten. Detta oavsett om bostadsrättshavaren har betalat en marknadsmässig ersättning för den tillförda ytan, och beskattningen skulle kunna ske med fem års retroaktivitet.

Skatterättsnämnden kom förra hösten med två förhandsbesked. I bägge fallen skulle yta, dels ett vindsutrymme dels en garageplats, införlivas i den ursprungliga bostadsrätten genom en så kallad tilläggsupplåtelse. Enligt nämndens bedömning är det närmast fråga om en formförändring och inte, som Skatteverket anser, att likna vid avyttring eller förändrad rätt i förhållande till bostadsrättsföreningen. Alltså ska ingen kapitalvinstbeskattning ske.

Sökanden i fallet med garageplatsen har nu prövats, efter överklagande, av Högsta förvaltningsdomstolen som landar i samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Skatteverket har i december förra året upphävt sitt ställningstagande och anser numera att en förändring av villkoren för upplåtelse av bostadsrätt inte medför någon kapitalvinstbeskattning.

Relaterade ämnen

  • Sammanslagning och delning av lägenheter

    Det finns flera sätt att gå till väga om en medlem har köpt en intilliggande lägenhet och vill slå samman dessa. Tillvägagångssättet för att dela en lägenhet påminner i stort om sammanslagning. I båda fallen krävs föreningens tillstånd.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet