”Vi har en dysfunktionell bostadsmarknad”

Bild Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson och Ulrika Blomqvist, vd Bostadrätterna.
16 mar 2018 | Den svenska bostadsmarknaden är dysfunktionell och kan hota såväl utvecklingen av arbetsmarknaden som den ekonomiska tillväxten. Det anser Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson och finansministerkandidat. – Vi behöver en ökad rörlighet och se till hur fler kan få sin första bostad.

Bostadsmarknaden har präglats av osäkerhet under årets första månader. Samtidigt råder alltjämt en kraftig bostadsbrist med långa köer till hyresrätter i flertalet kommuner. Höga priser på bostadsrätter och tuffare låneregler gör att allt fler har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Dessutom gör flyttskatten att många ofrivilligt stannar kvar i sitt boende, konstaterar Bostadsrätternas vd, Ulrika Blomqvist, i ett möte med Elisabeth Svantesson (M).

Ulrika: Hur tycker du att dagens bostadsmarknad fungerar?

Elisabeth: Vi har en dysfunktionell bostadsmarknad, det handlar bland annat om byggregler och annat som inte har förenklats som de borde de senare åren, men också om skatter.

Vad skulle ni Moderater göra om ni fick bestämma över bostadspolitiken?

– Jag ser att nästa mandatperiods viktiga uppgift är att vi kan komma överens brett om en bostadspolitisk reform. Jag tycker inte man ska ha några ultimativa krav, utan alla ansvarsfulla partier måste få ta fram sina delar i det och så måste man kunna komma överens om en kompromiss.

Men vad står på din önskelista för att förändra bostadsmarknaden?

– Vår ingång är ökad rörlighet och se till hur fler kan få sin första bostad. Det är en otroligt viktig fråga. Höj schablonavdraget och underlätta andrahandsuthyrning, framför allt i de större städerna. Uppskovstaket tycker vi ska bort och vi vill också sänka uppskovsräntan. Vi behöver också bygga mer och fundera på byggregler, bullerregler, strandskydd och överklagansmöjligheter.

Vad talar för att ni ska komma överens i höst när de bostadspolitiska samtalen mellan blocken hittills inte har fungerat?

– Situationen är mer akut, vi har kommit överens om många viktiga saker under det senaste året: migrationen, försvaret, energi och andra saker. Det kanske inte fanns tillräcklig energi och vilja att göra den här bostadspolitiska reformen men nu är det nödvändigt.

– Om inte svensk bostadsmarknad fungerar, då fungerar inte arbetsmarknaden så bra som den skulle och tillväxten hämmas.

En av mina absolut mest prioriterade frågor om vi bildar regering är att få till en bostadspolitisk reform över partigränserna, som också har förutsättningar att hålla över tid.

Kreditrestriktionerna har gjort det allt svårare att köpa en bostad, inte bara för yngre utan även äldre. Vad anser du om det tuffare amorteringskrav som gäller från 1 mars?

– Vi har varit tveksamma till den här skärpningen av flera skäl. Ett av dem är tajmingen, det är en märklig tajming att göra det nu men för mig är det också som att sätta ett litet plåster på ett stort sår. Sedan ska man inte underskatta problematiken i en väldigt hög belåningsgrad hos hushållen.

– Varför har då bostadspriserna ökat i Sverige? Ja, för att vi har blivit väldigt många fler i Sverige, vi har en extremt låg ränta – det är billigt att låna – och goda reallöneökningar.

Det har drivit upp priserna och ställer vissa grupper helt utanför.

Skulle Moderaterna ta bort amorteringskravet eller kontantinsatskravet om ni kom till makten?

– Jag tror vi ska se hur både bostadspriser och belåningsgrad utvecklas under 2018.

– Men framför allt vill jag se den här helhetslösningen, en bostadspolitisk reform. Jag utesluter inte några frågor i den förhandlingen. Men allt ska göras med försiktighet.

Det är många som behöver en bostad. Finns det inte en risk att grupper ställs mot varandra?

– Här finns en stor målkonflikt. Jag tror det är farligt och det kommer att öka polariseringen om man prioriterar nyanlända framför andra grupper, vilket en del kommuner gör. Målkonflikterna kommer inte att minska och då måste man hantera dem på ett klokt sätt. Ordet rättvisa ska finnas med i det. Självklart ska nyanlända ha någonstans att bo, men det kan inte vara så att de får gå före i köer till exempel.

Det pratas om att pressa bopriserna på nybyggda bostäder. Vad anser du om den möjligheten?

– När det gäller produktiviteten i svensk bostadssektor finns det säkert en förbättringspotential, men man ska inte glömma att det kostar att bygga. Vi vill inte ha bostäder med alltför låg standard.

Jag tror inte att väldigt många billigare bostäder är en väg framåt.

Slutligen - finns det något egenvärde i att äga sin bostad jämfört med att hyra – och ska politiken i så fall stimulera det?

– Jag tror att det är väldigt viktigt att ha möjligheten att välja att äga eller inte. Ägandet ska uppmuntras, men det är viktigt att vi också har många hyresrätter i Sverige.

Nils Sundström

 

Bild Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson

Elisabeth Svantesson

Uppdrag: Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson.

Ålder: 50 år.

Född: I Lycksele, uppvuxen i Östersund.

Bor: Bostadsrätt i Örebro.

Bostadskarriär: ”Jag har bott i villa, hyresrätt och bostadsrätt i stor variation. Jag började i en liten studentbostad i Örebro 1987. Sedan hyrde vi vanliga lägenheter många år för att sedan köpa en bostadsrätt och sen villa. Nu bor vi i bostadsrätt igen. Det finns fördelar med alla boendeformer.”

Skriv en kommentar

Mer som detta